• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

De Universiteit van de 21ste Eeuw

Lezing door        Elmer Sterken
Datum                 15 november 2017
Locatie                Gigant, Apeldoorn

Universiteiten veranderen snel in de laatste decennia. Arbeidsmarkten zijn dynamisch, alumni moeten niet alleen kennis hebben, maar ook beschikken over moderne vaardigheden, het gebruik van nieuwe informatietechnologie in het onderwijs neemt toe en studenten en onderzoekers worden steeds mobieler. Waartoe dient de universiteit aan het einde van deze eeuw of bestaan universiteiten nog wel? In deze lezing wordt een visie ‘vanuit de cockpit’ van een grote algemene Nederlandse universiteit gegeven.

Elmer Sterken (1961, Apeldoorn) is econoom en Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is gastonderzoeker/hoogleraar geweest aan divers buitenlandse universiteiten. Zijn onderzoek richt zich onder meer  op het monetaire beleid en conjunctuuranalyse.

Een kroon op het jarenlange onderzoeksbeleid in Groningen is de toekenning van de Nobelprijs voor de Scheikunde 2016 aan Ben Feringa, hoogleraar organische chemie.


In het bestuur van de universiteit richt Elmer Sterken zich op het onderzoek- en onderwijsbeleid, internationalisering en studentenzaken. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de toegenomen invloed van het ICT in het onderwijs.