OKW Apeldoorn

vereniging voor onderwijs, kunst en wetenschap

Vereniging

Geschiedenis

In 1983 richtte schrijver en journalist K.L. Poll de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap op. Een kleine, wendbare organisatie zou het bestaande culturele verkeer kunnen verlevendigen en aanvullen. In 1990 werd de landelijke vereniging een stichting die, naar de oprichter, K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap genoemd werd. Kortweg OKW. De K.L. Poll-stichting voor OKW is begin 2008 opgeheven.

De Apeldoornse Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap, die vanaf 1991 als zelfstandige vereniging verder ging, werd opgericht in 1985. OKW Apeldoorn heeft op dit moment ruim 600 leden die elkaar bij lezingen, kringen, cursussen, excursies en in het OKW Café ontmoeten.

Statuten

Onze oprichtingsakte vormt tegelijkertijd de statuten. Klik hier om de statuten te raadplegen.

Lidmaatschap

Voor € 15,- per kalenderjaar bent u lid van de Vereniging voor OKW. Het lidmaatschap voor huisgenoten bedraagt € 7,50. De leden ontvangen tweemaal per jaar het programmaboekje (voor- en najaarsprogramma) en maandelijks een digitale nieuwsbrief. Hierin staat alle actuele informatie over lezingen, cursussen en de andere activiteiten. Leden krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspasje een korting van € 2,- op de toegangsprijs van de OKW lezingen.

Aanmelden als lid?

Om lid te worden kunt u zich schriftelijk via e-mail aanmelden bij onze ledenadministratie: Ingeborg Hortulanus. Vermeldt u in uw aanmelding s.v.p. uw naam, geslacht, geboortejaar, adresgegevens en telefoonnummer. Indien u een huisgenoot aanmeldt, wilt u dan naam, geslacht en geboortejaar doorgeven.
Meld u aan als lid door een e-mail te sturen naar Ingeborg Hortulanus: Ledenadministratie OKW

Afmelden als lid?

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Opzeggen kan tot uiterlijk tot 1 november van het jaar voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.
Om een lidmaatschap te beëindigen kunt u een e-mail sturen naar Ingeborg Hortulanus: Ledenadministratie OKW

Kalender

[tribe_events_list limit="5"]