• Kringen-header-slideshow

    OKW
    Kringen

Leeskring Engelstalige literatuur

Leeskring Engelstalige literatuur


Contactpersoon: Ineke Brussaard

Telefoon: 055-3558838, e-mail

De kring Engelse literatuur komt als regel zes keer per jaar bij elkaar. De boeken die worden besproken worden door de deelnemers gezamenlijk gekozen. Er worden overwegend actuele romans gekozen: vaak naar aanleiding van gunstige recensies in de dagbladen. Voorbeelden uit de keuze van de afgelopen tijd: “Lincoln in the Bardo” van George Saunders en “The Only Story” van Julian Barnes. De bijeenkomsten van de kring vinden plaats bij één van de deelnemers thuis op maandagmiddag; nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

 

Filmkring

Filmkring


Contactpersoon: Agnes v.d. Geest, 
Telefoon: 055-3552665, e-mail

Omdat goede films ook vaak vragen oproepen en stof geven tot nadenken en napraten is de (open) filmkring opgericht. Eens per 4 à 6 weken wordt een film gekozen die de leden met elkaar nabespreken. De kring komt bij elkaar op woensdagavonden, maar er is geen vast ritme, zodat elke keer de meest interessante, boeiende, verrassende film gekozen kan worden uit het aanbod van Gigant.

In de nieuwsbrieven en op de website wordt aangekondigd welke film gekozen is en op welke datum en tijd de kring bij elkaar komt. Voor een kaartje zorgt u zelf. Bent u vriend van Gigant? Dan krijgt u korting. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Filosofie - 1

Filosofie - 1


Contactpersoon: Barbera Visser-Fijn van Draat
e-mail

Onze filosofie kring bestaat uit 8 personen en is daarmee vol. Wij komen maandelijks bij elkaar. In onderling overleg wordt een boek gekozen, dat wij vervolgens gezamenlijk bespreken, zonder deskundige leiding. Wij zijn een “zelfhulp” groep. Bij de keuze van het onderwerp wisselen wij af tussen oude en hedendaagse filosofie.

Filosofie - 2

Filosofie - 2


Contactpersoon: Mies Dijcker 
Telefoon: 055-5786048, e-mail

De tweede kring filosofie bestaat sinds maart 2014. De Kring komt ongeveer een keer per zes weken bij elkaar. We gaan met elkaar in gesprek over een thema, filosoof en/of boek.

Filosofie - 3

Filosofie - 3


Contactpersoon: Jan van Ommen
Telefoon: 06-52493643, e-mail

In deze filosofiekring beoefenen we praktische filosofie. Dit houdt in dat we in socratische gesprekken allerlei levensvragen onderzoeken. Daarbij maken we verbinding met de werkelijkheid waarin we zelf staan, door vraagstukken aan de orde te stellen die ons echt bezighouden.

Het gaat er niet om naar kant-en-klare oplossingen te zoeken; ook niet om afgeronde standpunten in te nemen. Het gaat ons erom kwesties te onderzoeken om daar wijzer van te worden. We zoeken naar de verborgen aannames in onze eigen opvattingen, naar inconsistenties, en we zijn bereid die aan de orde te stellen.

Specifieke voorkennis van de geschiedenis van de filosofie of van verschillende disciplines in de filosofie is niet nodig, wel de bereidheid je daar in voorkomend geval enigszins in te verdiepen. We zijn geen studiegroep, dus een grote tijdsinvestering in het lezen en bestuderen van filosofische teksten wordt niet verwacht, maar alles wat je op dat punt doet wordt wel op prijs gesteld. Het doel van onze groep is niet je filosofische kennis te etaleren, integendeel. We willen denken in de traditie van Socrates: ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.

Museumkring-1

Museumkring-1


Contactpersoon: Pauline Mooij
Telefoon: 055-3663709, e-mail

We bezoeken eens per zes à acht weken een tentoonstelling gecombineerd met koffie en lunch. De bestemming wordt in gezamenlijk overleg gekozen.

Museumkring-2

Museumkring-2


Contactpersoon: Jan Voortman
Telefoon: 055-5424885, e-mail

Wetenschap

Wetenschap


Contactpersoon: Frans Vos 
Telefoon: 055-5412942, e-mail

We komen in deze leeskring een aantal keren per jaar bij elkaar om van gedachten te wisselen over een wetenschappelijk onderwerp. Er is dus geen spreker die een verhaal vertelt. Dat gebeurt al bij de reguliere bijeenkomsten.

We gaan ervan uit dat niemand echt deskundig is op het te bespreken gebied. We bereiden ons vooraf voor op het te bespreken onderwerp.

Welk soort onderwerpen komen aan de orde?
Minstens 8 leden van de leeskring moeten het onderwerp interessant vinden. Men moet er over van gedachten kunnen wisselen. Bij voorkeur kan men er een mening over hebben.

Het moet passen binnen de doelstelling van OKW, dus geen politieke en godsdienstige onderwerpen. De leden van de groep moeten zich vooraf kunnen inwerken in het onderwerp. Er moet dus voldoende informatie beschikbaar zijn in de bibliotheek of op internet.

Geschiedenis

Geschiedenis


Contactpersoon: Piet Bijl 
Telefoon: 06-53865976, e-mail

De kring bestaat momenteel uit acht deelnemers, jaarlijks komen we vier keer bij elkaar. De volgende boeken zijn in 2015 behandeld: “De Verenigde Staten in de twintigste eeuw” van Maarten van Rossem, “Napoleon” van Bart van Loo, “Gods Filosofen” van James Hannam en “Koning Willem1” van Jeroen Koch.

Luisterkring muziek

Luisterkring muziek


Contactpersoon: Willem van de Koevering 
Telefoon: 06-38350391, e-mail

De kring komt eens in de 6 weken op maandagavond bijeen van de leden thuis. Op de afgesproken dag wordt er gezamenlijk geluisterd naar de door de deelnemers meegenomen klassieke muziek. Iedere deelnemer brengt iets in en geeft daarbij aan waarom hij/zij daarvoor gekozen heeft.

Na het beluisteren van een stuk wordt de gelegenheid geboden om daarover van gedachten te wisselen. Opgemerkt daarbij is dat technische aspecten betreffende vorm-, harmonische-, materiaal- en in het algemeen structuur- analytische problemen niet aan de orde zullen komen.

Daarnaast kan de kring beslissen om gezamenlijk een concert te bezoeken. De deelnemers bepalen zelf de muziekkeuze.

Poëzie

Poëzie


Contactpersoon: Guus Essers 
Telefoon: 06-26370828, e-mail

Samen selecteren, lezen, analyseren en interpreteren zijn de kernactiviteiten van de Poëziekring. Dit alles in een literair methodisch kader en onder deskundige begeleiding.

Moderne literatuur

Moderne literatuur


Contactpersoon: Ria Brouwers,
Telefoon: 055-5767044, e-mail

Een goed idee?

Een goed idee?

Wilt u zich samen met anderen bezighouden met een ander onderwerp? Laat het ons weten! Mogelijk kunnen we andere geïnteresseerden vinden, zodat een nieuwe kring het licht ziet.

Leeskring Nederlandse literatuur

Leeskring Nederlandse literatuur


Contactpersoon: Emmy Visscher 
e-mail

De leeskring Nederlandse literatuur van OKW, die al zo’n 10 jaar bestaat, is helaas door allerlei omstandigheden ingekrompen, maar we lezen nog steeds met veel plezier Nederlandse schrijvers en zo nu en dan vertaalde literatuur.

Graag willen we met meer mensen van gedachten wisselen over de gelezen boeken. Wie doen er mee?
We komen ’s avonds bij elkaar.

Informatie kan gekregen worden via email van Emmy Visscher