• Cursussen-header-slideshow

    OKW
    Cursussen

Extra cursus: ‘Apeldoorn en de Hanzesteden’ (volgeboekt)

Docent          Huub Ummels
Wanneer      Woensdagavond 23 sept;
                       7 en 21 okt; excursie Deventer  
Locatie         De Groene Hoven,
                      Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn
Tijdstip       19:30-21:30u

De cursus die gegeven wordt op dinsdagmiddagen is vol. We zijn blij dat we de cursus een tweede keer aan kunnen bieden!

Een datum en een tijdstip voor de bij de cursus horende excursie, die natuurlijk niet ’s avonds kan plaatsvinden, wordt in overleg met de deelnemers aan de cursus bepaald.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Hanze voor ons land van beduidend meer van belang is geweest (vooral voor de Zuiderzee- en IJsselsteden) dan de veel jongere VOC en WIC dat zijn geweest voor Holland en Zeeland. De oorzaak daarvoor moet gezocht worden in het feit dat de geschiedenis van de Hollandse gewesten jarenlang nu eenmaal meer aandacht gekregen heeft dan die van de landprovincies in het oosten en noorden en zuiden van ons land.

Het Duitse woord ‘Hansa’, dat in het Nederlands ‘Hanze’ werd, was de poging van groepen kooplieden een betere positie in de buitenlandse handel te verwerven door zich te verenigen. Ze stichtten handelsposten aan de Oostzeekust en op het strategisch voor de kust van Zweden gelegen eiland Gotland.

lees meer

Cursus 1: Wie het kleine niet eert…

Docent        Atze Oskamp (excursie samen
                     met Cathrien Oskamp)
Wanneer    Dinsdag 15 en 29 sept; 13 en 27 okt(excursie)
Locatie        De Groene Hoven – zaal 1
                     Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn
Tijdstip       13:30-15:30u – 16:00u

Als natuurliefhebbers genieten we met volle teugen van alles in de natuur: wat leeft en beweegt, wat groeit en bloeit (en wat altijd weer boeit). Heel wat mensen genieten vooral van groot: bomen, herten enz. Meestal realiseren we ons niet dat we slechts minder dan 1% van alle levende wezens op aarde met het blote oog en een loepje kunnen zien. En toch zou al het zichtbare moois niet kunnen bestaan zonder die onzichtbare 99%: ere wie ere toekomt!

Daarbij gaat het o.a. om virussen, bacteriën en archaea, schimmels en heel veel zeer kleine eencelligen en ongewervelde dieren. Verschillende van deze groepen hebben een slechte naam bij mensen. Soms terecht, maar vaak ook helemaal niet. Iets minder klein, maar ook niet erg geliefd zijn spinnen en insecten. Het gaat niet goed met deze groepen. En dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur als geheel en voor de voedselproductie.

In de drie cursusmiddagen staan de kleintjes centraal, hun leefwijze en hun rol in alle biotopen. En ook het belang of het gevaar ervan voor mensen.

lees meer

Cursus 2: Filosofie en Islam (volgeboekt)

Docent       Gerko Tempelman
Wanneer   Woensdag 23 en 30 sept; 7 en 14 okt
Locatie      De Groene Hoven – zaal 1
                   Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn
Tijdstip     13:00 – 15:00u

De Islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Het Arabische rijk bracht filosofie en wetenschap (in die tijd waren die twee inwisselbaar) naar het intolerante en onverlichte Europa en zorgde voor de eerste aanzet van wetenschappelijk denken. Hoe ging dat in z’n werk? En hoe verhoudt zich de bloeitijd van de ‘Islamitische verlichting’ tot het Islamitische geloof dat vandaag de dag zo vaak als onverlicht en intolerant wordt gezien?

Ga mee met deze reis door de geschiedenis en leer niet alleen de filosofie en wetenschap van de Arabische wereld en hun revolutionaire denkers kennen, maar ook met andere ogen naar onze eigen Westerse wereld kijken – een bezoek aan de supermarkt zal nooit meer hetzelfde zijn.

Indeling
● Rekenkunde (en waarom de wetenschap daar begint)
● Astronomie (en waarom wetenschap en godsdienst soms goed samen kunnen gaan)
● Het vrije denken (en waarom wetenschap en godsdienst soms op gespannen voet met elkaar staan) – twee bijeenkomsten

lees meer

Cursus 3: Apeldoorn en de Hanzesteden (volgeboekt)

Docent        Huub Ummels
Wanneer    Dinsdag, 22 sept; 6 en 20 okt; 3 nov
                     (excursie Deventer)
Locatie       De Groene Hoven – zaal 1
                    Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn
Tijdstip      13:30 – 15:30u

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Hanze voor ons land van beduidend meer van belang is geweest (vooral voor de Zuiderzee- en IJsselsteden) dan de veel jongere VOC en WIC dat zijn geweest voor Holland en Zeeland. De oorzaak daarvoor moet gezocht worden in het feit dat de geschiedenis van de Hollandse gewesten jarenlang nu eenmaal meer aandacht gekregen heeft dan die van de landprovincies in het oosten en noorden en zuiden van ons land.

Het Duitse woord ‘Hansa’, dat in het Nederlands ‘Hanze’ werd, was de poging van groepen kooplieden een betere positie in de buitenlandse handel te verwerven door zich te verenigen. Ze stichtten handelsposten aan de Oostzeekust en op het strategisch voor de kust van Zweden gelegen eiland Gotland.

In de veertiende eeuw overvleugelde één Hanze, namelijk die van Lübeck, alle andere. De ontplooiing van het verbond vond haar voorlopige bekroning in de eerste algemene vergadering van steden in Lübeck (1356). Op het hoogtepunt van de Hanze waren ongeveer tweehonderd steden aangesloten bij dit handelsverbond! De belangrijkste steden in deze regio die Hanzegerechtigd waren, waren plaatsen als Kampen, Deventer, Zutphen en Hasselt. Zij genoten de voorrechten van die Hanze. Ook Groningen maakte deel uit van deze groep.

lees meer

Cursus 4: De goddelijke komedie – de grote reis van Dante

Docent       Frans Versteeg
Wanneer   Donderdag, 1, 15 en 29 okt; 26 nov
Locatie      De Groene Hoven – zaal 1
                    Koninginnelaan 280,
                    7315 EE Apeldoorn
Tijdstip      13:00 – 15:00u

De Goddelijke Komedie van Dante Aleghieri behoort zeker tot de grootste prestaties van de Europese literatuur. De enorme omvang en de complexiteit van de tekst maken het grootse werk van Dante helaas niet gemakkelijk toegankelijk. Het werk laat zich op vele manieren lezen. Zeker als middeleeuwse voorstelling van het leven na de dood – de reis door hel, vagevuur en hemel in de taal van die tijd. Of als felle maatschappijkritiek en de gedachten van Dante over de strijd tussen kerk en staat, tussen pausen en keizers, in het Europa van rond 1300. Daarnaast, echter, laat het schitterende gedicht van Dante zich juist ook lezen als onze algemene menselijke levensreis van het donker naar het licht – als de pelgrimstocht van onze ziel en het mystieke wonder van onze deelname aan de universele eenheid van de schepping.

De cursus wil allereerst de toegankelijkheid van de enorme tekst van Dante vergroten. Dit gebeurt enerzijds door de structuur en de opbouw van het gedicht te verduidelijken en anderzijds door te aan te geven en te illustreren hoe Dante zijn teksten zowel een letterlijke betekenis alsook overdrachtelijke en symbolische betekenissen meegeeft.

lees meer

Cursus 5: Biografisch schrijven

Docent        Nico Keuning
Wanneer    Donderdag 8, 22 okt; 19 nov; 3 dec
Locatie        Gigant, Nieuwstraat 377,
                     7311 BR Apeldoorn lokaal ‘Rog’
Tijdstip        13:00-15:00u

Na een tweetal succesvolle cursussen Creatief Schrijven geeft docent, schrijver en biograaf Nico Keuning een cursus Biografisch schrijven. Een cursus waaraan ook nieuwe cursisten kunnen deelnemen. Non-fictie. Over een jeugd in Indië, over een grootouder, over een vriend(in), een plek, een huis… Maar wie zijn of haar verbeelding wil laten spreken kan een fictief verhaal schrijven, gebaseerd op autobiografische gegevens.

Tijdens de cursus worden aan de hand van een eerste oriëntatie de wensen en ideeën van de cursisten besproken. Vervolgens maken de cursisten op basis van een inleiding en adviezen van de docent, bij wijze van verkenning, een structuur of schema met thema’s en een verhaallijn. In een periode van twee maanden wordt er aan de tekst geschreven. Om de twee weken is er een bijeenkomst waar de cursisten hun tekst presenteren en de docent deze bespreekt en aanwijzingen geeft voor het vervolg van het verhaal. Na de cursus is het aan de cursist om het schrijversvuur brandend te houden en het verhaal op eigen kracht te voltooien. Op weg naar het einde.

lees meer

Cursus 6: Kwantummechanica

Docent        Klaas Schonenberg
Wanneer    Maandag 26 okt; 2, 23 nov; 7, 14 dec
Locatie       Orca, Germanenlaan 360
                     7312 JJ Apeldoorn 
Tijdstip       13:00-15:00u

De oorsprong van de moderne natuurkunde
Het Higgsdeeltje ontdekt, deeltjes sneller dan het licht, medicijnen met nanotechnologie, Nobelprijs voor moleculaire machientjes. Dit is een aantal voorbeelden van berichten die de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws waren. Als deze berichten uw aandacht hebben getrokken en u graag meer wilt weten over de natuurkundige basis die dit soort ontwikkelingen mogelijk hebben gemaakt, dan is deze cursus iets voor u.

De technologische ontwikkelingen van de vorige en deze eeuw zijn gebaseerd op de moderne natuurkunde, met name de kwantummechanica. Om deze technologieën beter te kunnen begrijpen is het nodig om terug te gaan naar het ontstaan van de kwantummechanica, en wel naar de eerste helft van de vorige eeuw, met kopstukken als Max Planck, Albert Einstein en Niels Bohr.

lees meer

Cursus 7: Zingen! (geannuleerd)

Docent       Greet Aanen
Wanneer   Woensdag, 28 okt; 4, 11 en 18 nov
Locatie       Het Bolwerk, Ravelijn 55
                    7325 NT Apeldoorn
Tijdstip      14:30 – 16:30u

Wegens te weinig aanmeldingen kan deze cursus helaas niet doorgaan.

Zin om samen met anderen te zingen? Ooit wel gezongen in een koor? Nog nooit met anderen gezongen, maar zou u dat wel eens willen ervaren? U kunt muziek lezen? U kunt geen muziek lezen? Wat uw beginsituatie ook is: u bent van harte welkom om onder leiding van Greet Aanen al zingend kennis te maken met elkaar en met de muziek. Het samen plezier hebben in muziek maken staat voorop.

lees meer

Cursus 8: De verovering van de ruimte, ruim 60 jaar ruimtevaart

Docent       Alex Scholten
Wanneer   Donderdag, 29 okt; 19 nov; 3, 10 dec
Locatie       De Groene Hoven – zaal 4
                    Koninginnelaan 280, 
                    7315 EE Apeldoorn
Tijdstip      19:30-21:30u

In vier lessen wordt besproken hoe de ruimtevaart zich van voorzichtige stappen in een onbekende wereld heeft ontwikkeld tot een onlosmakelijk en deels ook commercieel onderdeel van onze moderne maatschappij. Een geschiedenis vanaf de Spoetnik, via de landing op de maan, de spaceshuttle, het International Space Station tot de moderne communicatie- en navigatiesatellieten. Ook de verkenning van de planeten van ons zonnestelsel en modern sterrenkundig onderzoek heeft door de ruimtevaart een ongekende sprong gemaakt.

29 okt: De geschiedenis van de ruimtevaart
5 nov: De actuele ontwikkelingen in de bemande ruimtevaart
12 nov: Ruimterobots onderzoeken ons zonnestelsel
19 nov: Het nut en dagelijks gebruik van de ruimtevaart

lees meer

Cursus 9: Muziek – de geschiedenis van het strijkkwartet

Docent        Emanuel Overbeeke
Wanneer    Maandag 2 en 23 nov; 7 en 14 dec
Locatie       De Groene Hoven, zaal 4
                     7315 EE Apeldoorn 
Tijdstip       19:30 – 21:30u

De opkomst van het strijkkwartet loopt parallel aan de opkomst van de burgerij: in huiselijke kring muziek maken en beluisteren die behapbaar is voor goede amateurs. Al snel krijgt het een imago, prachtig beschreven door Goethe: de eeuwige harmonie in gesprek met zichzelf.
Dat imago is altijd aan het genre blijven kleven, hoezeer het genre zich ook heeft ontwikkeld. Enerzijds ging het met zijn tijd mee, anderzijds was interne balans altijd een sleutelbegrip.
Na de eerste hoogtepunten met Haydn en Mozart is Beethoven een mijlpaal waarop generaties componisten en luisteraars konden teren. Daarom duurde het tot in de twintigste eeuw voordat componisten nieuwe revoluties ontketenden, met name Bartók en Carter.

lees meer

Cursus 10: Het dekolonisatieproces van Indonesië

Docent       Frederik Erens
Wanneer   Dinsdag 24 nov; 1, 8 en 15 dec; 
                    Maandag 11 en 18 jan 2021
Locatie      De Groene Hoven, zaal 1
                   Koninginnelaan 280, 
                   7315 EE Apeldoorn
Tijdstip     13:30-15:30u

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de lange weg van een Nederlandse kolonie naar de onafhankelijke staat Indonesië.

De VOC bouwde vanuit Batavia in Zuidoost Azië aan een handelsimperium. In de 19e en vroeg 20e eeuw werd het centrale gezag over de hele archipel uitgebreid. Het ingevoerde cultuurstelsel bleek een zeer omstreden systeem te zijn, en vanaf 1901 werd besloten via de ‘ethische politiek’ een ereschuld in te lossen. Volgens de weg der geleidelijkheid moest de bevolking van Nederlands-Indië worden rijp gemaakt voor zelfstandigheid, liefst met een blijvende band met Nederland.

Het volksonderwijs en de opkomst van een op Westerse leest opgeleide Indonesische elite gaf een krachtige impuls aan de Indonesische nationalistische beweging. Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische zijde werd zeer uiteenlopend gedacht over de toekomstige verhouding tussen Nederland en Indonesië.

lees meer

Cursus 11: Tekenen en schilderen geïnspireerd door een beroemd werk (volgeboekt)

Docent       Anneke van der Weg
Wanneer   Maandag 21 sept; 5 en 19 okt; 2 nov
Locatie       AdLJ, Deventerstraat 447, 7323 PS Apeldoorn
Tijdstip      13.30-15.30u

Toelichting op de cursus
Beroemde werken dienen tot inspiratiebron om met verschillende teken- of schildertechnieken geïnspireerd zelf aan de slag te gaan. In 4 weken tijd maakt u in elk geval 1 persoonlijk kunstwerk.

De cursus wordt gegeven in het atelier van Anneke van der Weg.

Deelnemers: maximaal 8
Kosten: € 85,00 voor OKW-leden; € 105,00 voor niet-leden (cursusprijs incl. materiaal, thee/koffie)

Anneke van der Weg is vakleerkracht beeldend en kunstenaar. In haar eigen atelier en binnen het onderwijs inspireert zij menigeen tot het maken van mooie tekeningen of schilderijen. Nieuwe technieken en grondig vakmanschap leveren vaak verrassende combinaties op. Werken met de handen vanuit het hart creëert ruimte in het hoofd.

lees meer

Cursussen