• Cursussen-header-slideshow

    OKW
    Cursussen

Cursus 1: ‘Bosbaden’

Docent:           Miriam Meiberg
Wanneer:       Vrijdag 9, 23 sept; 7, 21 oktober
Locatie:           Nader te bepalen boslocatie
Tijdstip:          10:30 – 12:00u

Afgelopen voorjaar werd ‘bosbaden’ ook aangeboden. Gezien de lovende reacties van de deelnemers – en op verzoek van enkele spijtoptanten – bieden we deze cursus nóg een keer aan. Ga het avontuur aan en ga met Miriam op weg!

 Inhoud cursus: Het is algemeen bekend dat de natuur een rustgevende werking heeft op je lichaam en stress reduceert. In Japan hebben ze hier een speciale benaming voor: shinrin-yoku, ofwel: bosbaden. Van een vol hoofd naar een vol hart, mindful aanwezig zijn in de natuur. We werken in thema’s in en met de natuur; met symbolieken en metaforen.

Praktische informatie
– u zorgt voor goede schoenen en kleding passend bij het weer
– u neemt een rugzak mee met regenkleding/paraplu, een kleedje of plastic zak (om
   onderweg op te kunnen zitten), drinken en een versnapering.
– u hebt een goede lichamelijke conditie; we wandelen max. 3 km
– als een bijeenkomst door de weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt
   gezorgd voor een ‘inhaalmoment’.

lees meer

Cursus 2: Vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen

Docent:         Judith Bartel – van Beckhoven
Wanneer:     Woensdag 14, 21, 28 sept; 5 okt.
 Locatie:       De Groene Hoven – zaal 2
                       Koninginnelaan 280
                       7315  EE Apeldoorn
Tijdstip:       10:00-12:00u
 

Judith Bartel heeft met haar cursussen voor OKW een schare trouwe fans verzameld. Afgelopen seizoen kon door de coronamaatregelen de cursus ‘Vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen’ niet doorgaan. Dit najaar staat de cursus opnieuw geprogrammeerd. Maak kennis met die vrouwelijke kunstenaars!

Noem eens een beroemde kunstenaar en grote kans dat je diverse namen van mannelijke kunstenaars noemt terwijl je met moeite een paar vrouwelijke kunstenaars kunt opnoemen. Maar vrouwelijke kunstenaars zijn er wel degelijk geweest in de afgelopen eeuwen. Wie waren deze vrouwen? Hoe kwamen ze tot hun opleiding, opdrachten en wat waren hun uitdagingen? Wat is hun bijzondere bijdrage geweest en welke rol spelen zij in het grote verhaal van de kunstgeschiedenis?
In de cursus ‘Vrouwelijke Kunstenaars door de Eeuwen heen’ vertelt kunsthistoricus Judith Bartel-van Beckhoven over deze vaak nog onbekende parels in de collecties van binnen- en buitenlandse musea. Gelukkig is er in de afgelopen tien jaar veel meer aandacht en waardering gekomen voor de vrouwelijke kunstenaars en kunnen we daardoor steeds meer kennis nemen van hun werk. In de vierdelige cursus gaan we nader kennis maken met het werk van een aantal Nederlandse en buitenlandse vrouwelijke kunstenaars en genieten van hun meesterwerken.

lees meer

Cursus 3: Naoorlogse monumentale kunst

Docenten:     Yvonne de Vries en Bas Fontein   
Wanneer:      Vrijdag 16, 23, 30 sept en 7 okt.
                        Reservedata i.v.m.
                        weersomstandigheden: 14, 21 okt.

Locatie:         ACEC (startbijeenkomst gevolgd
                        door wandeling)

                        Roggestraat 44
                        7311CD Apeldoorn
Tijdstip:         14:30 – ca. 16:30u
Andere bijeenkomsten: fietsexcursies met wisselende startlocaties

Twee zeer deskundige gidsen laten u kennismaken met de verrassende wereld van de naoorlogse monumentale kunst in Apeldoorn. Pak de fiets en volg Yvonne en Bas!

Apeldoorn overleefde de Tweede Wereldoorlog redelijk ongeschonden. Toch is er in de naoorlogse jaren veel gebouwd, denk alleen al aan de wijk Kerschoten naar ontwerp van stedenbouwkundige David Zuiderhoek.
Nieuwe wijken werden voorzien van sociale, religieuze en andere voorzieningen. Bovendien probeerde men te zorgen voor een evenwichtige bewonerssamenstelling van de wijken.
Naast de functionele eisen die aan de stadsuitbreidingen en nieuwe gebouwen werden gesteld, vond de overheid het ook belangrijk dat de bewoners zich prettig voelden in hun omgeving. Belangrijke uitgangspunten in de architectuur en stedenbouw uit die periode waren licht, lucht en ruimte, zowel in de woning als in en om de wijk.

lees meer

Cursus 4: De relatie tussen Duitsland en Rusland in het kader van de huidige geopolitieke spanningen

Docent:           Martien Hietbrink      
Wanneer:        Dinsdag 20, 27 sept; 4, 11 okt.
Locatie:           De Groene Hoven – zaal 2
                          Koninginnelaan 280
                          7315EE Apeldoorn
Tijdstip:           13:30 – 15:30u

Waar komt de ambivalente houding van de Duitse regering, inclusief het grote aantal ‘Putin Versteher’ daarbinnen en daarbuiten in Duitsland vandaan en waarom kost het Duitsland zoveel moeite duidelijk stelling te nemen?

Binnen de Europese Unie speelt Duitsland een sleutelrol. Het land heeft echter zichtbaar moeite die rol te nemen. Afgezien van de alom bekende schuldgevoelens die Duitsland heeft m.b.t. WO II, blijkt dat moeite met keuzes maken inzake de Duitse opstelling ten opzichte van  het Tsarenrijk, de Sovjet Unie en nu de Russische federatie op zijn minst teruggaat tot in de 18e eeuw. In een viertal bijeenkomsten wordt deze kwestie verder uitgediept.

lees meer

Cursus 5: De wisselwerking tussen populaire en klassieke muziek na 1900

Docent:            Emanuel Overbeeke
Wanneer:        Dinsdag 20, 27 sept; 4, 11 okt.
Locatie:            Gigant – zaal 3.12
                          Nieuwstraat 377,
                          7311BR Apeldoorn
Tijdstip:           19:30-21:30u

Klassieke muziek en populaire muziek van na 1900 worden vaak beschreven als muzieksoorten uit twee verschillende werelden. Voor die voorstelling van zaken is veel te zeggen. Daarnaast zijn er ook raakvlakken en laten de twee zich door de ander inspireren. Deze cursus gaat over de raakvlakken en de manier waarop de twee werelden zich hebben laten inspireren door de ander. Muziekvoorbeelden uit de twee komen voorbij, maar het accent ligt op de ontmoeting in plaats van de confrontatie.

De opzet van de cursus zal chronologisch zijn. In de keuze van de voorbeelden springt Overbeeke voortdurend van de ene naar de andere wereld en terug.

Aan de orde komen onder meer de betekenis van jazz, elektronische muziek, vormen in de muziek, wijzen van zingen en de rol van teksten.

lees meer

Cursus 6: Shakespeare

Docent:            Frans Versteeg 
Wanneer:         Donderdag 22 sept, 20 okt, 17 nov.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 4
                           Koninginnelaan 280
                           7315EE Apeldoorn
Tijdstip:            13:30-15:30u

Shakespeare – unieke beschrijving van de cultuur en de bewustzijnsontwikkeling van Europa

Over het leven van William Shakespeare is eigenlijk vrijwel niets bekend. Wat ons is nagelaten zijn 38 toneelstukken en een aantal lange gedichten en 154 sonnetten.

Vandaag de dag wordt nog altijd een groot aantal van de toneelstukken van Shakespeare met regelmaat opgevoerd. Niet voor niets: Shakespeare is ongetwijfeld een van de allergrootste toneelschrijvers binnen de Europese cultuur geweest. Het valt te betreuren, dat Shakespeare heden ten dage vrijwel altijd geheel psychologisch wordt geïnterpreteerd en dat de personages geheel als unieke personen worden beschouwd. In nagenoeg geen van de hedendaagse interpretaties is aandacht voor een “betekenis achter de betekenis”, voor een meer omvattende en symbolische duiding van de thematiek en de teksten.

lees meer

Cursus 7: ‘Het mysterie tijd — Van Herakleitos tot Hawking’

Docent:            Dr. Henri Oosthout
Wanneer:        Donderdag 22, 29 sept; 6,13 okt.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 3
                          Koninginnelaan 280
                          7315EE Apeldoorn
Tijdstip:           19:30-21:30u

Augustinus zei over de tijd dat iedereen dit woord op de juiste manier kan gebruiken maar dat niemand precies weet wat tijd is. Het verstrijken van de tijd is een oer-intuïtie die wij onmogelijk kunnen ontkennen. Wij kunnen niet denken en ons niet van onszelf bewust zijn zonder tijd.

Toch hebben zowel filosofen als natuuronderzoekers met de tijd geworsteld. De filosofen verkozen eeuwigheid boven vergankelijkheid. De fysici ontwerpen een wiskundig wereldbeeld waarin het voorbijgaan van alle dingen moeilijk past.
In deze cursus belichten wij de rol van de tijd in filosofie, natuurwetenschap en menswetenschap, en stellen wij de vraag: is de tijd een fantastische illusie of is hij een fundamenteel aspect van de werkelijkheid?

lees meer

Cursus 8: Zen met de brushpen

Docent:           Anneke van der Weg
Wanneer:       Maandag 3, 10, 17, 24 okt.
                          (gewijzigde data!)

Locatie:           AdLJ, Deventerstraat 447,
                          7323PS Apeldoorn
Tijdstip:           13:30-15:30u

Wanneer je rustig wilt genieten van kleurrijk materiaal en gezelschap is dit dé kans. Herhalen van lijnen en vormen kan ontspannend werken. Er zijn meerdere tekentechnieken die de laatste jaren volop in de aandacht staan waarbij ontspanning centraal staat.

De brushpen is een stift gevuld met ecoline en met een penseelpunt. De eigenschappen van ecoline gelden daarmee ook voor de brushpen: kleurrijk, transparant, wateroplosbaar met alle mogelijkheden van dien.

Deze cursus staat elke keer een ontspannings-tekentechniek centraal die met de brushpen wordt uitgewerkt. We gaan aan de slag met: Mandala, Triskele, Zentangel en Zendala. Je krijgt eigen materiaal mee zodat je thuis eindeloos rust kunt creëren.

lees meer

Cursus 9: Hoe wetenschap de wereld veroverde

Docent:          Dr. Pier Slump
Wanneer:       Maandag 3, 10, 17 okt; 7, 14 nov.
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 3
                         Koninginnelaan 280
                         7315EE Apeldoorn
Tijdstip:          13:30 – 15:30u

Toen wij mensen alleen nog joegen en in kleine groepjes samenleefden was de wetenschap redelijk beperkt. Beperkt tot het ontwikkelen van goed jachtgereedschap (pijl en boog, speer, mes) en het ontwikkelen van adequate jachtmethoden.
Toen wij ons echter settelden kwam er echt schot in. De landbouwers hadden goed en gevarieerd gereedschap nodig, de groter geworden gemeenschap moest juist bestuurd worden. Alles werd complexer. Ontwikkeling was nodig en kwam er, steeds sneller, steeds veelzijdiger.

Pier Slump zal in twee cursussen van elk vijf lessen de ontwikkeling van wetenschap en van de wetenschappers in vogelvlucht bespreken. De cursussen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd. De eerste vijf lessen zijn op maandagmiddagen in oktober en november en zullen gaan over de groei van de wetenschappen, mede in relatie tot macht en religie (een, zeker in het verleden, een sterk samenhangend gebeuren).

lees meer

Cursus 10: Het Loo

Docent:         Huub Ummels
Wanneer:      Woensdag 12, 19, 26 okt.
                        Datum excursie Het Loo in overleg 
Locatie:         De Groene Hoven – zaal 1
                        Koninginnelaan 280
                        7315EE Apeldoorn
Tijdstip:         13:30 – 15:30u

Van Jachthuis tot Nationaal Museum, Paleis Het Loo
Deze cursus is het logische vervolg op de in het voorjaar gehouden cursus over het jachtslot het Oude Loo. 
In 1684 liet stadhouder Willem III, prins van Oranje een nieuw jachthuis bouwen dat we nu kennen als paleis Het Loo. Hij was gehuwd met Mary II Stuart, dochter van de Engelse koning. Dit huwelijk maakte dat hij uiteindelijk als koning van Engeland zou uitgroeien tot een van de machtigste vorsten van Europa.
Maar daarvan was bij de eerste steenlegging van Het Loo door prinses Mary in 1685 nog geen sprake. Paleis Het Loo veranderde in feite pas van jachthuis tot koninklijk paleis onder koning Lodewijk Napoleon. Dat was in 1806. Vanaf 1813 werd het zomerverblijf van de koningen en koninginnen van Oranje-Nassau tot het overlijden op Het Loo in 1962 van prinses Wilhelmina.

lees meer

Cursus 11: Baltische staten en Finland

Docent:          Frederik Erens 
Wanneer:       Dinsdag 18 okt;1, 8, 15, 22, 29 nov.
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 2
                         Koninginnelaan 280
                         7315EE Apeldoorn
Tijdstip:          13:30-15:30u

Sinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie en de NAVO. Deze Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt vaak aan voorbijgegaan dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur en historie. De Baltische landen en Finland hebben door de eeuwen heen als speelbal van de grote mogendheden een zeer ingewikkelde en vaak ook tragische geschiedenis gekend. Met name de geschiedenis van de 20e eeuw speelt nog steeds een grote rol om het heden te begrijpen.
Het doel van deze cursus is een helder inzicht te geven in de zeer gecompliceerde geschiedenis van de Baltische landen en de verschillen en overeenkomsten met Finland. Er worden verbanden gelegd met de actuele ontwikkelingen zoals de Finse toetreding tot de NAVO, de politieke cultuur, de positie van de Russischtalige minderheden, economie, muziek, kunst en architectuur.

lees meer

Cursus 12: Verovering van de Ruimte

Docent:           Alex Scholten
Wanneer:       Donderdag 3, 10, 17, 24 nov, 1 dec.
Locatie:           De Groene Hoven – zaal 1
                          Koninginnelaan 280
                          7315  EE Apeldoorn
Tijdstip:           19:30-21:30u

Actuele ontwikkelingen in de ruimtevaart
Hoewel ruimtevaart misschien niet meer altijd voorpaginanieuws is, is zij niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. In vijf lessen worden aan de hand van fraaie beelden een aantal actuele ontwikkelingen in de ruimtevaart besproken.

3/11 Mens in de ruimte
Hoe is het om te leven en werken aan boord van het International Space Station (ISS)? Wat is de toekomst van het ISS? Wat doen de Chinezen en lopen er binnenkort weer mensen op de Maan? Daarnaast aandacht voor een nieuwe ruimtevaartontwikkeling: ruimtetoerisme!

10/11 De verkenning van Mars
Anno 2022 rijden drie robotwagens over het oppervlak van Mars en maken een half dozijn satellieten continu opnamen van de planeet. Wat hopen ze te ontdekken? En lopen er binnenkort ook mensen op Mars?

17/11 De Geschiedenis van ons Zonnestelsel
Reizen van de mens naar planeten en sterren is nog science-fiction, maar onbemande satellieten hebben inmiddels ons hele zonnestelsel doorkruist.  Mede dankzij dit onderzoek aan planeten, manen, planetoïden en kometen weten we ook veel meer over het verleden en toekomst van onze aarde.

lees meer

Cursus 13: Zentangelen

Docent:           Anneke van der Weg
Wanneer:       Maandag 7, 14, 21, 28 nov.
Locatie:           AdLJ, Deventerstraat 447
                         7323 PS  Apeldoorn
Tijdstip:          13:30-15:30u

Als je je fijne motoriek – in alle rust – verder wilt ontwikkelen, dan is dit een geschikte cursus.

Tangle betekent in het Engels ‘wirwar, knoop’ maar ook wel ‘omarming’. ‘Zen’ is genoemd naar de Japanse vorm van Boeddhisme: je zoekt naar leegte, wijsheid en stilte, zoals Boeddha dat óók deed. In dit geval omarm je als het ware de rust in jezelf door met een tekentechniek van herhalen van vormen en lijnen ritmisch te werken. Je krijgt eigen fineliners en ander materiaal mee en allerlei tips en trucs  zodat je thuis eindeloos door kunt tekenen.

Voor meer informatie over Anneke van der Weg: zie cursus 6.

lees meer

Cursussen