• Cursussen-header-slideshow

    OKW
    Cursussen

Cursus: ‘Griekse mythologie’ op herhaling!

Docent          Eveline van Hilten-Rutten
Data              Dinsdag, 7, 14, 21 en 28 mei 2019
Tijdstip         19:30 – 21:30 uur
Locatie         Gigant, Apeldoorn

Een kans voor de mensen op de wachtlijst en nieuwe belangstellenden! Het is gelukt de cursus nog een keer aan te bieden!
Deze cursus is een samenwerkingsproject van OKW en Nederlands Klassiek Verbond (NKV) afdeling Apeldoorn.

Toelichting op de cursus
Hebt u nog een doos van Pandora op zolder? Af en toe last van een achilleshiel? Kenners van de Griekse mythologie zullen weten dat deze vragen niet zo onschuldig zijn als ze lijken. Maar wat zat er ook alweer in die doos van Pandora, en wat had het ontstaan van de mens daarmee te maken? En hoe kwam Achilles eigenlijk aan zijn bijzondere bescherming, die overal werkte behalve bij zijn enkel?

In vier weken krijgt u een overzicht van de hoofdfiguren in de Griekse mythologie. U zult niet alleen bekende en minder bekende mythen horen, maar ook verklaringen achter de verhalen ontdekken. Wat vertellen de verhalen ons over de Griekse samenleving in de zesde en vijfde eeuw voor Christus? En wat betekenen ze nu nog? Per college staat één thema centraal en ontdekken we, aan de hand van vertelling en discussie, wat er schuilgaat achter het eeuwenoude verhalengoed van Hellas.

lees meer

Cursus: Architectuurgeschiedenis en wandelen/fietsen

Docent         Huub Ummels
Data              Woensdag 17 april en 8 mei (theorie),
                      24 april 
en 15 mei (wandeling/fietsen)
Tijdstip        13:30 – 15:30 uur 
Locatie         Wijkcentrum De Groene Hoven,
                      Koninginnelaan 280, 7
315 EE  Apeldoorn

Woningen voor de ‘gewone’ man
In vergelijking met andere landen kwam de industrialisatie in Nederland pas laat op gang: pas in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het was tevens de tijd dat het inzicht ontstond dat goede woningen, ook voor de ‘gewone man en arbeiders’, tot de eerste vereisten behoorden. Dat resulteerde in 1901 in de Woningwet. Toch zou het in Apeldoorn nog tot 1917 duren voordat er aan deze wet uitvoering werd gegeven. Wat de oorzaken daarvan waren en over de volkswoningbouw in onze gemeente, van zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog, gaat deze cursus.

Instellingen van liefdadigheid en gezondheidszorg
Apeldoorn telt nog altijd een tamelijk groot aantal instellingen. Anderen zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen of hebben een andere functie gekregen. Dat die instellingen zich hier vanaf het eind van de 19de eeuw vestigden had enerzijds te maken met de sterke groei van de plaats en anderzijds met de gunstige voorwaarden voor vestiging, zoals de Veluwse bossen, het schone water, de ruimtelijk mogelijkheden en de overige gunstige omstandigheden. Die uitstekende vestigingsvoorwaarden werden dat ook door de gemeente ruim aangeprezen, gelet op advertenties uit die tijd. Over het hoe en waarom van die instellingen gaat de cursus, waarna in een fietstocht  de verschillende locaties zullen worden bezocht.

lees meer

Cursussen