• Cursussen-header-slideshow

    OKW
    Cursussen

Cursus: Architectuurgeschiedenis en wandelen

Docent        Huub Ummels
Data            dinsdagmiddag 18 sept. (theorie), 25 sept.(wandeling), 2 okt. (theorie) en 9 okt. (wandeling)
Locatie       theorielessen: ACEC-gebouw, Apeldoorn

Thema’s: De wijk Woudhuis en Apeldoornse architecten

De cursus bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte komt de ontwikkeling van de wijk Woudhuis aan de orde. In de eerste bijeenkomst gaat Huub Ummels, aan de hand van beeldmateriaal, in op de geschiedenis en de ontwikkeling van de wijk. De tweede bijeenkomst bestaat uit een wandeling door de wijk.

In het tweede gedeelte van de cursus wordt aandacht besteed aan het werk van lokale Apeldoornse architecten. Na een ‘theorieles’ waarin veel voorbeelden van het werk van de architecten te zien zijn, volgt weer een wandeling langs een aantal kenmerkende gebouwen die door deze architecten ontworpen zijn.

lees meer

Cursus: Archeologie

Docent           Judith Bartel-van Beckhoven
Data               donderdagochtend 20 en 27 sept, 4 en 11 okt.
Tijdstip         10:30-12:30 uur

Locatie          ACEC-gebouw, Apeldoorn

Thema: Archeologie in Nederland en van Apeldoorn en omgeving

Bij archeologie denken we veelal aan overblijfselen van gebouwen, misschien wel oude tempels, maar de archeologie in Nederland is juist veel minder direct zichtbaar. Dat betekent niet dat er niets te vinden is. In tegendeel. Doordat op bijna elke plek wel gebouwd kan worden of de grond bewerkt wordt, zijn er al veel vondsten gedaan of in kaart gebracht. De werkzaamheden bij Het Loo hebben al de nodige vondsten opgeleverd. In deze cursus wordt de archeologie van Nederland in vier verschillende perioden besproken. Er wordt uitgelegd hoe een archeoloog te werk gaat en wat er zoal gevonden is en wat dat ons vertelt.

Eventueel kan na afloop van de cursus een optionele excursie worden gedaan naar een archeologisch interessante locatie.

lees meer

Cursus: Ons beeld van de natuur

Docent        Atze Oskamp
Data            Donderdagmiddag 4 en 18 okt, 1 nov. en excursie
Tijdstip       14:00 – 16:00 uur
Locatie       Dok Zuid, Apeldoorn

Welk beeld hebben we van de natuur? Hoe komen we aan dat beeld? Welke biologen zijn daar bepalend voor geweest?

Onze kijk op de natuur is in de loop van de tijd gevormd. Heel veel wetenschappers hebben daaraan een bijdrage geleverd. Hun namen zijn voor velen onbekend en hun bijdrage is vaak niet herkenbaar. Aan de hand van pakkende voorbeelden neemt bioloog Atze Oskamp u mee op een tocht langs de spraakmakende biologen en hun bijdragen aan ons beeld van de natuur. In alle cursusmiddagen staan niet alleen onderzoekers, maar vooral voorbeelden vanuit de natuur zelf centraal. Tijdens de excursie, die onderdeel is van het programma, proberen de deelnemers de relatie te leggen tussen de wetenschap en wat in de natuur te beleven is.

lees meer

Cursus: Creatief Schrijven

Docent        Nico Keuning
Data            donderdagmiddagen  18 en 25 okt, 1 en 8 nov,
Tijdstip       13:30-15:30 uur
Locatie       ACEC-gebouw, Apeldoorn

Wel eens geworsteld met de vraag hoe je helder, prettig leesbaar en liefst met een beetje humor een tekst kunt schrijven? Zou u wel eens willen weten (en ervaren!) hoe je dat voor elkaar krijgt? Dan is de cursus ‘Creatief Schrijven’ iets voor u!

Inhoudelijk bestaat de cursus uit literair schrijven en journalistiek schrijven (fictie en non-fictie). De werkcolleges zijn interactieve bijeenkomsten. De deelnemers schrijven elke week een (korte) tekst en lezen deze tijdens het werkcollege voor, waarna de medecursisten op de tekst reageren. Ook de docent geeft zijn mening. Hij put daarbij uit eigen ervaring en geeft voorbeelden van uiteenlopende teksten en stijlen. Zo wordt de taalgevoeligheid geprikkeld, de geest gescherpt en de stijl verbeterd. Schrijven is creëren, ontdekken, jezelf verrassen. Als je schrijft, vloeien de ideeën en vondsten als vanzelf uit je pen. Daar staat het: zwart op wit. Maar die tekst kan sterker, dwingender, sprankelender. Nog wat schrappen, schuren en schaven et voilà: een reportage, een speech, een column, een kort verhaal.

lees meer

Cursus: Muziek en taal

Docent          Emanuel Overbeeke (Musicoloog)
Data              donderdagavond 8, 15, 22 en 29 november 
Tijdstip         19:30 – 21:30 uur
Locatie         ACEC-gebouw, Apeldoorn

Na afloop van de vorige cursus zijn ideeën van deelnemers voor een volgende cursus geïnventariseerd. Opvallend vaak werd de relatie tussen muziek en taal genoemd. Reden om docent Emanuel Overbeeke te vragen een cursus rond dit thema te ontwikkelen.

De taal en de muziek onderhouden innige banden. Taal heeft sterke muzikale elementen, muziek wordt vaak beschreven en begrepen met talige middelen, schrijvers hebben zich laten inspireren door de muziek en componisten gingen graag aan de haal met het woord. Omdat deze fenomenen van alle tijden zijn, kreeg in elke tijd de relatie tussen woord en toon een andere vorm. In de cursus gaat Overbeeke in op enkele facetten van de relatie taal-muziek. Verspreid over vier avonden zullen aan de orde komen:

lees meer

Cursus: Rusland

Docent       Marie-Thérèse ter Haar
Data           maandagavond 12, 19 en 26 nov, 3 dec.
Tijdstip      20:00-22:00 uur
Locatie      Dok Zuid, Apeldoorn

De cursus Rusland kent twee delen.
Deel 1: Rusland Actueel, Deel 2: Van Paulovna tot koningin Beatrix / Hoogtepunten van de Russische schilderkunst.

Om zowel de ‘oudgedienden’, die al eerder een Cursus Rusland Actueel volgden als ‘nieuwkomers’ een aantrekkelijk programma te kunnen bieden, is gekozen voor een cursus in twee delen.

Deel 1: Leden die bij de eerste keer dat ‘Rusland Actueel’ werd aangeboden achter het net visten, kunnen nu ‘de schade inhalen’. Marie-Thérèse balt de cursusinformatie samen in twee bijeenkomsten, waarbij ze vanzelfsprekend ook aandacht besteedt aan de meest recente ontwikkelingen.

Deel 2: De derde en vierde bijeenkomst besteedt Marie-Thérèse aandacht aan meer culturele aspecten: ‘Van Anna Paulovna tot koningin Beatrix’ (Nederlandse koninginnen) en ‘Hoogtepunten van de Russische schilderkunst’.

lees meer

Cursussen