• Lezingen-header-slideshow-archief

    OKW
    Lezingen

    Archief

Lezing: Tussen jobstijding en erepenning: de sociale vormgeving van depressie

Lezing door       Jette Westerbeek
Datum               21 november 2018
Locatie              Gigant, Apeldoorn

Mensen die aan de mildere maar meer chronische vorm van depressie lijden (dysthymie) kunnen dat met meer of minder succes een tijd voor de buitenwereld verborgen proberen te houden en de verklaring voor hun conditie plooien naar wat in hun tijd en hun cultuur acceptabel wordt gevonden. Hoe dat is veranderd in de tweede helft van vorige eeuw wordt besproken aan de hand van de indicatieverslagen van met somberheid worstelende mensen die zich voor hulp hebben aangemeld bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

lees meer

Lezing: Gustav Mahler, een inkijkje in leven en werken

Lezing door      Louis Ekstein
Datum               19 september 2018
Locatie              Gigant, Apeldoorn

Over het leven van Gustav Mahler
(geboren 1 of 7 juli 1860 te Kalischte, Bohemen en overleden op 18 mei 1911 te Wenen)

In vogelvlucht wordt de jeugd van Mahler belicht: zijn afkomst, familie, geboorte in het Boheemse Kalischte, zijn jeugd in het Moravische garnizoensstadje Iglau (nu: Jihlava) en de invloed hiervan op zijn composities. De eerste betrekkingen als dirigent. Eerste liefdes en teleurstellingen en de weerklank hiervan in zijn composities. Mahler’s grootste ambitie was dirigent te worden van de K.u.K. (Kaiserliche und Königliche) Hofoper te Wenen. Om deze felbegeerde baan in het katholieke (en antisemitische) Wenen mogelijk te maken laat hij zich dopen tot katholiek. Mahler had een onbuigzaam karakter, waarbij hij de lat hoog voor zichzelf legt, maar ook voor anderen (de orkestleden en zijn vrouw Alma).

lees meer

Lezing: Tijd: realiteit of illusie?

Lezing door        Jan Keij
Datum                10 oktober 2018
Locatie               Gigant, Apeldoorn

Wat is tijd? Dat is de vraag naar één van de laatst overgebleven raadsels voor het menselijke kennen. Terwijl een visie op wat tijd is grote implicaties heeft voor een visie op wat de mens ten diepste is. Want: misschien is de tijd niet iets vrijblijvends dat ik constateer als een gegeven buiten mij. Tijd zou integendeel datgene kunnen zijn dat mij aangaat, tijd als datgene wat ik BEN, en dat als zodanig het gegeven is dat mij maakt EN breekt.

Deze lezing is een proeven van de diepste filosofische ideeën, en aan u, de toehoorder, is uiteindelijk de keus of u gaat voor de tijd als illusie of voor de tijd als ‘realitijd’. Wat u misschien zou verwachten maar niet krijgt is: een abstract betoog. Integendeel, de cursus kan heel confronterend zijn, dicht op uw huid gaan zitten. Daarbij wordt het uiterste van uw ontvankelijkheid voor het nieuwe en ongewone gevergd. Maar de beloning kan groot zijn.

lees meer

Lezing: Mensen maken; over de impact van wereldnieuws

Lezing door     Daan Roovers
Datum              woensdag 17 januari 2018
Locatie             Gigant, Apeldoorn
 
Zodra kinderen zelf de afstandsbediening kunnen bedienen en een computer aan kunnen zetten – en dat is al heel jong – worden ze overspoeld door heftige beelden en nieuwsberichten. Wat doet dat met ze? Te veel informatie waar je niets mee kunt stompt je af, waarschuwt de Franse filosoof en pedagoog Jean-Jacques Rousseau in zijn opvoed-klassieker Emile (1762). Wat hebben we 250 jaar later nog aan zijn inzichten? Hoe leren we kinderen onderscheid kunnen maken tussen waar en onwaar, hoofd en bijzaak, onbelangrijk en belangrijk, feiten en meningen, of feit en fictie? In het onderzoek naar welke houding we kinderen moeten aanleren komen Rousseau, Kant en Hannah Arendt aan de orde.

lees meer

Lezing: Vincent van Gogh, schilderijen en brieven

Lezing door    Willy Atema
Datum             woensdag 14 maart 2018
Aanvang         19.30 uur !

Locatie            Gigant, Apeldoorn

Vincent van Gogh (1853-1890) stierf ruim 125 jaar geleden maar de kunstenaar ‘leeft’ nog steeds.
Het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, het Vincent van Gogh (geboorte)huis in Zundert, ze hebben steeds weer genoeg redenen om aandacht te schenken aan de schilderijen en de brieven waarin Van Gogh existentiële en universele thema’s in een expressieve (beeld)taal verbeeldt en verwoordt.

De powerpointpresentatie gaat, met veel prachtig beeldmateriaal, in op het leven en werk van Van Gogh en de context waarin hij – niet – floreerde. De eerste positieve waardering die hij in 1889 kreeg is nog steeds van kracht ‘…een pionier, eenzaam worstelend in de donkere nacht, en zijn naam -Vincent- dient het nageslacht zich goed in te prenten’. De prijzen die zijn werken opleveren bij de internationale veilinghuizen (enorme bedragen die ook in de presentatie aan de orde zullen komen) bevestigen dat die voorspelling helemaal uitgekomen is.

lees meer

Lezing: Alexandra Fjodorovna Romanov, de laatste tsarina

Lezing door    Marie Thérèse ter Haar
Datum             woensdag 21 maart 2018
Locatie            Gigant, Apeldoorn

Een korte lezing gevolgd door een toneelvoorstelling!

Russische revolutie 1917. Welk kind heeft dat niet op school geleerd? In 2017 was het precies 100 jaar geleden dat deze historische gebeurtenis plaatsvond.

Marie Thérèse ter Haar schetst in een inleiding de historische context van de gebeurtenissen in deze periode. Na de pauze neemt zij ons in een toneelvoorstelling een eeuw mee terug in de tijd. Naar de tijd van de Romanovs en naar de gedachten en gevoelens van Alexandra Fjodorovna, de laatste tsarina van Rusland.

lees meer

Lezing: Over wolven en mensen

Lezing door    Dik van der Meulen
Datum             woensdag 18 april 2018
Locatie            Gigant, Apeldoorn

Mensen hebben met wolven altijd een paradoxale verhouding gehad. De wolf, kameraad in de oertijd en stamvader van alle honden, ontwikkelde zich na de oudheid tot de duivel in persoon. Eeuwenlang is hij met alle middelen bestreden – tot er, recent, een kentering kwam. Steeds meer mensen noemen hem nu de kroon op het moderne natuurbeleid. Eén ding staat vast: de wolf keert naar Nederland terug.

In zijn voordracht vertelt Dik van der Meulen, schrijver van ‘De kinderen van de nacht. Over wolven en mensen’, waarom de wolf ons altijd angst heeft ingeboezemd en wat ons tegelijk in dit roofdier aantrekt.

lees meer

Filocafé lezing: Dwalen in identiteit

Gespreksleiders  Sylvia Koenders en Henk Oortwijn
Datum                   8 november
Locatie                  Gigant, Apeldoorn

Het Filocafé organiseert filosofische avonden. Het thema van dit jaar is “dwalen”. In november praten we samen over identiteit. Wie ben ik, welke rol heb ik, wie ben ik werkelijk?
Bezoekers worden uitgenodigd daarover mee te praten.

Na afloop is er in het café van Gigant gelegenheid tot verdere verdieping.

Toegang: € 5,-.
Vrienden van Gigant, leden OKW (op vertoon van ledenpas) en Humanistisch Verbond: € 4,-
Entreeprijs is inclusief een consumptie.

lees meer

De Universiteit van de 21ste Eeuw

Lezing door        Elmer Sterken
Datum                 15 november 2017
Locatie                Gigant, Apeldoorn

Universiteiten veranderen snel in de laatste decennia. Arbeidsmarkten zijn dynamisch, alumni moeten niet alleen kennis hebben, maar ook beschikken over moderne vaardigheden, het gebruik van nieuwe informatietechnologie in het onderwijs neemt toe en studenten en onderzoekers worden steeds mobieler. Waartoe dient de universiteit aan het einde van deze eeuw of bestaan universiteiten nog wel? In deze lezing wordt een visie ‘vanuit de cockpit’ van een grote algemene Nederlandse universiteit gegeven.

Elmer Sterken (1961, Apeldoorn) is econoom en Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is gastonderzoeker/hoogleraar geweest aan divers buitenlandse universiteiten. Zijn onderzoek richt zich onder meer  op het monetaire beleid en conjunctuuranalyse.

Een kroon op het jarenlange onderzoeksbeleid in Groningen is de toekenning van de Nobelprijs voor de Scheikunde 2016 aan Ben Feringa, hoogleraar organische chemie.

lees meer

Duitsland, redder van Europa?

Lezing door        Margriet Brandsma
Datum                 6 september 2017
Locatie                Gigant,  Apeldoorn

Over een paar weken gaat Duitsland naar de stembus. Wint Angela Merkel de verkiezingen en kan ze zich opmaken voor een vierde periode als bondskanselier? Of wordt het toch Martin Schulz, de verrassende kanselierskandidaat van de sociaal-democratische SPD? En hoe groot wordt de Alternative für Deutschland, de nationalistisch-populistische partij die in Duitsland voet aan de grond lijkt te krijgen?

Heel Europa kijkt met spanning uit naar de Duitse verkiezingen. Onder Merkel heeft het land zich ontpopt als stabiele factor binnen een Europese Unie op drift, de laatste verdediger van de vrij westerse wereld noemde de New York Times Angela Merkel zelfs nadat Amerika koos voor Donald Trump als president. Kan Merkel dat waarmaken, vertrouwt de Duitse kiezer haar dat toe?

lees meer

Dwalen in het Antropoceen

Lezing door            René ten Bos
Datum                     18 oktober 2017
Locatie                    Gigant, Apeldoorn

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. René ten Bos constateert in het Antropoceen een fundamentele desoriëntatie: we dwalen door dit tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan en wat we met de aarde aan het doen zijn.
In deze lezing brengt René ten Bos wetenschappelijke en filosofische visies bij elkaar om de lezer in ieder geval enige oriëntatiepunten te bieden. Zijn boodschap is: wen maar aan het Antropoceen. We moeten leven met nieuwe, ondoorzichtige ecologische realiteiten, die vragen om een herbezinning over wie of wat de ‘antropos’ eigenlijk is. Het is van groot belang dat dit inzicht niet voorbehouden blijft aan de wetenschap, maar ook doordringt tot de politiek en de samenleving.

lees meer

OKW Filocafé: gespreksavond ‘De informatiemaatschappij en de overvloed van media’

Inleiding door            dr. Peter Beijer
Datum                         18 januari 2017
Locatie                        Gigant, Apeldoorn

De informatiemaatschappij en de overvloed van media: wat doet het met u, wat kunt u ermee?
In de consumptiegerichte maatschappij heeft het schaarstemodel van het industriële tijdperk plaatsgemaakt voor overvloed die wordt gedreven door een vergaande digitalisering. Nieuwe waardemodellen, mondigheid en transparantie zijn hier overduidelijk het bewijs van. Onze status op Facebook en Twitter is een dagelijkse bezigheid geworden, en de nieuwe media bieden ons de mogelijkheid om onze stem krachtig te laten horen in zaken die de maatschappij bezig houdt. Wat betekent dit alles voor mens en maatschappij en hoe we kunnen die nieuwe betekenissen duiden?

lees meer

Lezing: Jan Hendrik van Kinsbergen, een Apeldoornse held

Lezing door         drs. Willy Smit-Buit
Datum                  woensdag 1 februari 2017

In 2008 kreeg Jan Hendrik van Kinsbergen (1735 – 1819) een standbeeld. Hij was de laatste van onze beroemde zeehelden en heeft twintig jaar in Apeldoorn gewoond. Het standbeeld staat op het terrein van het Stadscafé van Kinsbergen, tegenover de CODA-bibliotheek. Eindelijk gerechtigheid voor de man aan wie Apeldoorn veel te danken heeft. Op dat beeld maakt hij een vrijgevig gebaar en dat is ook precies hoe Apeldoorn zich Van Kinsbergen herinnert. Hij was de grote weldoener van Apeldoorn.
Tijdens zijn werkzame leven werd hij ‘held van de Doggersbank’ in dienst van de Nederlandse marine, maar ook ‘held van de Zwarte Zee’, in dienst van tsarina Catharina de Grote. Toen hij niet meer in actieve dienst was, vestigde hij zich in het nu niet meer bestaande huize Welgelegen.

lees meer

Een eeuwig, gezond leven… spannend!

Lezing door           Prof. Dr. Ciano Aydin
Datum                    11 januari 2017
Locatie                   Gigant, Apeldoorn


Kan het technisch en is het wenselijk.
 
Techno-optimisten beloven ons een lichaam vrij van ziekte, eeuwige gelukzaligheid en zelfs een eeuwig leven. Dankzij technologieën zoals prenatale genetische modificatie, hersenimplantaten en synthetische biologie zouden we ons lot in eigen handen kunnen nemen. In deze lezing wordt kritisch gereflecteerd op deze vergezichten.
Onderzocht wordt niet alleen in hoeverre opkomende technologieën ons leven zullen veranderen, maar tevens wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag af of al die technologieën wenselijk zijn. 

lees meer

Chinese mega-metropolen

Lezing door                 Michiel Hulshof
Datum                          19 april 2017
Locatie                         Gigant, Apeldoorn

 

In China verandert alles razendsnel. In de komende twintig jaar verhuizen liefst 300 miljoen Chinezen van het platteland naar de steden, die daardoor uitgroeien tot mega-metropolen. Anders dan New York, Parijs of Rio de Janeiro kennen we die steden in het Westen helemaal niet. Wat gaat daar gebeuren? En wat gebeurt er nu al? Hoe ziet die enorme verstedelijkingsoperatie in China er uit? Wie profiteren er van, wie mist de boot, wie staat met lege handen? In een inspirerende lezing met veel beeld, beschrijft Michiel Hulshof de belangrijkste ontwikkelingen in China’s ontluikende megalopolis.

lees meer

De rebelse regisseur, François Ozon

Lezing door           Ingeborg Brounts
Datum                    15 maart 2017
Locatie                   Gigant, Apeldoorn

De Parijzenaar François Ozon, die beschouwd wordt als een van de belangrijkste huidige Franse filmmakers, is een rebel in hart en nieren. Hij ziet de film als een parallelle wereld om te ontsnappen uit de saaie wereld van de realiteit. Zijn inspiratie haalt hij vooral in Amerika, met name bij de 20 jaar oudere regisseur David Lynch. Deze Amerikaanse filmer, regisseur kent u ongetwijfeld van Twin Peaks en Mulholland Drive, beide zinderend van spanning. Daar leert Ozon wat thrillers  zijn, dat surrealisme, seks en geweld een enorme impact op de kijker kunnen hebben. Daarbij zien we bij zowel Lynch als Ozon de ironie een grote rol spelen, er moet altijd wat te lachen blijven. Dus niet het geweld om het geweld of de seks om de seks.

lees meer

Zijn zij nou gek of zijn wij het?

Lezing door   drs. Marie Thérèse ter Haar
Datum   9 november 2016
Locatie   Gigant, Apeldoorn
     

In 2014 waren beelden op televisie en in de krant te zien van een Oekraïense separatist die een knuffel als trofee toonde op de rampplek van de MH17. Minister Timmermans sprak in zijn VN-spreech over ‘stelend tuig’. Alle media kopten over een ‘zootje Hunnen’ en dronken tuig en de vinger wees alom richting de barbaarse separatisten, in de richting van Rusland. Toen veel later op het nieuws werd gemeld dat de separatist helemaal geen ‘trofee’ voor de camera’s toonde, maar ingetogen zijn pet afnam voor de knuffel en vervolgens een kruisteken sloeg, was het kwaad al geschied…

lees meer

De utopie van de vrije markt

Lezing door   dr. Hans Achterhuis
Datum   12 oktober 2016
Locatie   Gigant, 
    Nieuwstraat 377,
Apeldoorn

Deze Denker des vaderlands en emeritus hoogleraar filosofie houdt een lezing over De utopie van de vrije markt. 500 jaar geleden schreef Thomas More “Utopia”. Het nieuw bedachte woord utopie is sinds 1516 niet meer weg te denken uit de Westerse maatschappij. Zowel aan de hand van Utopia als van Het nieuwe Atlantis, dat Francis Bacon zo’n eeuw na More schreef, zal Hans Achterhuis de utopische verbeelding aan de orde stellen. Daarbij kijkt hij ook naar de dystopie, de omgekeerde utopie, die veel mensen beangstigt. Is er juist vanwege de dystopische angsten nog ruimte voor de utopische inspiratie in onze maatschappij?

lees meer

Fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten denken 100 jaar vooruit

Lezing door   dr. Frank Rietkerk
Datum   7 september 2016
Locatie   Gigant,
    Nieuwstraat 377,
Apeldoorn

Om de toekomst van de populaties van dieren in dierentuinen veilig te stellen, werken de 300 grotere dierentuinen van Europa nauw samen. De fokprogramma’s hebben als doel om de populaties van bedreigde diersoorten zo te beheren dat de genetische variatie die een soort heeft, zo groot mogelijk blijft.

lees meer

Wildernis, woongebied en wingewest, een geschiedenis van de poolgebieden

Lezing door   Louwrens Hacquebord
Datum   woensdag 20 april 2016, 20.00 uur

De internationaal befaamde poolonderzoeker Louwrens Hacquebord vertelt over zijn werk. Voor de een is het een bijna ontoegankelijke ijswoestijn vol uitdagingen, voor de ander de plek waar grondstoffen en fossiele brandstoffen worden gewonnen, en voor weer een ander is het poolgebied ook een woon- en leefgebied. De exploitatiegeschiedenis van de poolgebieden behoort tot een van de meest fascinerende hoofdstukken uit de geschiedenis van de mensheid.

lees meer

Archief

Op deze pagina vind je het archief van de lezingen van de afgelopen 2 jaar.