Contactpersoon: Jan Voortman
Telefoon: 055 – 542 48 85
e-mail

In deze museumkring gaat het om in gezamenlijkheid op zoek gaan naar de schoonheid van kunst, onderzoeken wat we waarnemen om daar wijzer van te worden en natuurlijk ervan genieten. Daarnaast zoeken we als kring naar de verborgen aannames in onze eigen opvattingen en we zijn bereid die aan de orde te stellen. U kunt daarbij denken aan: wat is kunst? Natuurlijk is er ook ruimte voor het napraten, over ‘wat we gezien en ervaren’ hebben.

Specifieke voorkennis op het gebied van kunst of van verschillende disciplines in de kunst is niet nodig. We zijn geen studiegroep, dus een grote tijdsinvestering in het lezen en bestuderen van kunstgeschiedenis wordt niet verwacht, maar alles wat je op dat punt doet wordt wel op prijs gesteld. Wij organiseren per museumbezoek een betaalde gids.

De praktijk
We bezoeken één maal in de twee maanden een museum, afwisselend op dinsdag of donderdag. Er wordt per trein of auto gereisd, onderling is daar contact over. De organisatie komt met een voorstel, OV-rijschema en een betalingsverzoek voor de gids. In het museum is er eerst elkaar ontmoeten (koffie/thee) gevolgd door de rondleiding (met gids). Daarna een lunch (optioneel) en vervolgens een vervolg bezoek (optioneel) en we sluiten af met de terugreis. In de trein/auto kunnen we nog napraten over wat we gezien en ervaren hebben. De communicatie gaat via de mailinglist, naast organisatie aangelegenheden worden er tussendoor ook suggesties voor exposities uitgewisseld.

We zien uit naar uw interesse.