Auteur Archief

Duitsland, redder van Europa?

Lezing door        Margriet Brandsma
Datum                 6 september 2017
Locatie                Gigant,  Apeldoorn

Over een paar weken gaat Duitsland naar de stembus. Wint Angela Merkel de verkiezingen en kan ze zich opmaken voor een vierde periode als bondskanselier? Of wordt het toch Martin Schulz, de verrassende kanselierskandidaat van de sociaal-democratische SPD? En hoe groot wordt de Alternative für Deutschland, de nationalistisch-populistische partij die in Duitsland voet aan de grond lijkt te krijgen?

Heel Europa kijkt met spanning uit naar de Duitse verkiezingen. Onder Merkel heeft het land zich ontpopt als stabiele factor binnen een Europese Unie op drift, de laatste verdediger van de vrij westerse wereld noemde de New York Times Angela Merkel zelfs nadat Amerika koos voor Donald Trump als president. Kan Merkel dat waarmaken, vertrouwt de Duitse kiezer haar dat toe?

Dwalen in het Antropoceen

Lezing door            René ten Bos
Datum                     18 oktober 2017
Locatie                    Gigant, Apeldoorn

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. René ten Bos constateert in het Antropoceen een fundamentele desoriëntatie: we dwalen door dit tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan en wat we met de aarde aan het doen zijn.
In deze lezing brengt René ten Bos wetenschappelijke en filosofische visies bij elkaar om de lezer in ieder geval enige oriëntatiepunten te bieden. Zijn boodschap is: wen maar aan het Antropoceen. We moeten leven met nieuwe, ondoorzichtige ecologische realiteiten, die vragen om een herbezinning over wie of wat de ‘antropos’ eigenlijk is. Het is van groot belang dat dit inzicht niet voorbehouden blijft aan de wetenschap, maar ook doordringt tot de politiek en de samenleving.

Excursie: de Beemster en de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoederen)

Datum         vrijdag 27 oktober 2017
De Beemster is een 17e eeuwse droogmakerij met een uniek verkavelingspatroon. De droogmakerij is een mooi voorbeeld van hoe de Nederlanders grote delen van hun land hebben drooggemaakt. De drooglegging  was een project dat is opgezet door rijke Amsterdamse kooplieden. Tot op de dag van vandaag zijn veel sporen uit het verleden in het landschap zichtbaar. De polder is sinds 1999 Werelderfgoed. 

Drie jaar eerder werd de Stelling van Amsterdam op de lijst van Werelderfgoed geplaatst. De stelling is in de 19e eeuw als verdedigingslinie aangelegd en moest de hoofdstad door een ring van water beschermen bij een buitenlandse aanval. De stelling omringt Amsterdam en is 135 kilometer lang. Het geheel bestaat uit 42 forten, 4 batterijen en een stelsel van sluizen, dammen en kanalen.

OKW Filocafé: gespreksavond ‘De informatiemaatschappij en de overvloed van media’

Inleiding door            dr. Peter Beijer
Datum                         18 januari 2017
Locatie                        Gigant, Apeldoorn

De informatiemaatschappij en de overvloed van media: wat doet het met u, wat kunt u ermee?
In de consumptiegerichte maatschappij heeft het schaarstemodel van het industriële tijdperk plaatsgemaakt voor overvloed die wordt gedreven door een vergaande digitalisering. Nieuwe waardemodellen, mondigheid en transparantie zijn hier overduidelijk het bewijs van. Onze status op Facebook en Twitter is een dagelijkse bezigheid geworden, en de nieuwe media bieden ons de mogelijkheid om onze stem krachtig te laten horen in zaken die de maatschappij bezig houdt. Wat betekent dit alles voor mens en maatschappij en hoe we kunnen die nieuwe betekenissen duiden?

Lezing: Jan Hendrik van Kinsbergen, een Apeldoornse held

Lezing door         drs. Willy Smit-Buit
Datum                  woensdag 1 februari 2017

In 2008 kreeg Jan Hendrik van Kinsbergen (1735 – 1819) een standbeeld. Hij was de laatste van onze beroemde zeehelden en heeft twintig jaar in Apeldoorn gewoond. Het standbeeld staat op het terrein van het Stadscafé van Kinsbergen, tegenover de CODA-bibliotheek. Eindelijk gerechtigheid voor de man aan wie Apeldoorn veel te danken heeft. Op dat beeld maakt hij een vrijgevig gebaar en dat is ook precies hoe Apeldoorn zich Van Kinsbergen herinnert. Hij was de grote weldoener van Apeldoorn.
Tijdens zijn werkzame leven werd hij ‘held van de Doggersbank’ in dienst van de Nederlandse marine, maar ook ‘held van de Zwarte Zee’, in dienst van tsarina Catharina de Grote. Toen hij niet meer in actieve dienst was, vestigde hij zich in het nu niet meer bestaande huize Welgelegen.