Auteur Archief

Excursie: de Beemster en de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoederen)

Datum         vrijdag 27 oktober 2017
De Beemster is een 17e eeuwse droogmakerij met een uniek verkavelingspatroon. De droogmakerij is een mooi voorbeeld van hoe de Nederlanders grote delen van hun land hebben drooggemaakt. De drooglegging  was een project dat is opgezet door rijke Amsterdamse kooplieden. Tot op de dag van vandaag zijn veel sporen uit het verleden in het landschap zichtbaar. De polder is sinds 1999 Werelderfgoed. 

Drie jaar eerder werd de Stelling van Amsterdam op de lijst van Werelderfgoed geplaatst. De stelling is in de 19e eeuw als verdedigingslinie aangelegd en moest de hoofdstad door een ring van water beschermen bij een buitenlandse aanval. De stelling omringt Amsterdam en is 135 kilometer lang. Het geheel bestaat uit 42 forten, 4 batterijen en een stelsel van sluizen, dammen en kanalen.

OKW Filocafé: gespreksavond ‘De informatiemaatschappij en de overvloed van media’

Inleiding door            dr. Peter Beijer
Datum                         18 januari 2017
Locatie                        Gigant, Apeldoorn

De informatiemaatschappij en de overvloed van media: wat doet het met u, wat kunt u ermee?
In de consumptiegerichte maatschappij heeft het schaarstemodel van het industriële tijdperk plaatsgemaakt voor overvloed die wordt gedreven door een vergaande digitalisering. Nieuwe waardemodellen, mondigheid en transparantie zijn hier overduidelijk het bewijs van. Onze status op Facebook en Twitter is een dagelijkse bezigheid geworden, en de nieuwe media bieden ons de mogelijkheid om onze stem krachtig te laten horen in zaken die de maatschappij bezig houdt. Wat betekent dit alles voor mens en maatschappij en hoe we kunnen die nieuwe betekenissen duiden?

Lezing: Jan Hendrik van Kinsbergen, een Apeldoornse held

Lezing door         drs. Willy Smit-Buit
Datum                  woensdag 1 februari 2017

In 2008 kreeg Jan Hendrik van Kinsbergen (1735 – 1819) een standbeeld. Hij was de laatste van onze beroemde zeehelden en heeft twintig jaar in Apeldoorn gewoond. Het standbeeld staat op het terrein van het Stadscafé van Kinsbergen, tegenover de CODA-bibliotheek. Eindelijk gerechtigheid voor de man aan wie Apeldoorn veel te danken heeft. Op dat beeld maakt hij een vrijgevig gebaar en dat is ook precies hoe Apeldoorn zich Van Kinsbergen herinnert. Hij was de grote weldoener van Apeldoorn.
Tijdens zijn werkzame leven werd hij ‘held van de Doggersbank’ in dienst van de Nederlandse marine, maar ook ‘held van de Zwarte Zee’, in dienst van tsarina Catharina de Grote. Toen hij niet meer in actieve dienst was, vestigde hij zich in het nu niet meer bestaande huize Welgelegen.

Een eeuwig, gezond leven… spannend!

Lezing door           Prof. Dr. Ciano Aydin
Datum                    11 januari 2017
Locatie                   Gigant, Apeldoorn


Kan het technisch en is het wenselijk.
 
Techno-optimisten beloven ons een lichaam vrij van ziekte, eeuwige gelukzaligheid en zelfs een eeuwig leven. Dankzij technologieën zoals prenatale genetische modificatie, hersenimplantaten en synthetische biologie zouden we ons lot in eigen handen kunnen nemen. In deze lezing wordt kritisch gereflecteerd op deze vergezichten.
Onderzocht wordt niet alleen in hoeverre opkomende technologieën ons leven zullen veranderen, maar tevens wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag af of al die technologieën wenselijk zijn. 

Chinese mega-metropolen

Lezing door                 Michiel Hulshof
Datum                          19 april 2017
Locatie                         Gigant, Apeldoorn

 

In China verandert alles razendsnel. In de komende twintig jaar verhuizen liefst 300 miljoen Chinezen van het platteland naar de steden, die daardoor uitgroeien tot mega-metropolen. Anders dan New York, Parijs of Rio de Janeiro kennen we die steden in het Westen helemaal niet. Wat gaat daar gebeuren? En wat gebeurt er nu al? Hoe ziet die enorme verstedelijkingsoperatie in China er uit? Wie profiteren er van, wie mist de boot, wie staat met lege handen? In een inspirerende lezing met veel beeld, beschrijft Michiel Hulshof de belangrijkste ontwikkelingen in China’s ontluikende megalopolis.