• Cursussen-header-slideshow

    OKW
    Cursussen

Cursus 1: Kennismaking met mindfulness; De cursus vervalt wegens corona

Docent       Hedwig Smit
Wanneer   Dinsdag 16 febr; 9 en 23 mrt; 6 apr
Locatie      De Groene Hoven, zaal 3 en zaal 1
                    Koninginnelaan 280
                    7315  EE Apeldoorn
Tijdstip      10:00 – 12:00u
 
‘Mindfulness’, het onderwerp van de cursus is actueel en voor OKW helemaal nieuw! Onze docent Hedwig Smit heeft al een aantal succesvolle cursussen gegeven. We zijn blij dat we haar voor OKW hebben kunnen strikken. 

Mindfulness zweverig? Juist niet! Er bestaan veel misverstanden over mindfulness. Dat het zweverig is bijvoorbeeld, of dat het doel is om je hoofd leeg te maken en te ontspannen. En een leger hoofd en/of ontspanning is zeker iets wat het effect kan zijn van de beoefening van mindfulness, maar het is niet het doel. Eigenlijk gaat het puur om het opmerken van wat er hier en nu is, zonder oordeel.

Cursus 2: Experimenteren met de brushpen; De cursus is geannuleerd!

Docent        Anneke van der Weg
Wanneer    Maandag 25 jan; 1, 8 en 22 febr.
Locatie        AdLJ, Deventerstraat 447,
                     7323 PS Apeldoorn
Tijdstip       13.30-15.30u

De brushpen is een stift gevuld met ecoline en met een penseelpunt. De eigenschappen van ecoline gelden daarmee ook voor de brushpen: transparant, wateroplosbaar met alle mogelijkheden van dien. De technieken lenen zich uitstekend om eigen kaarten te maken. Deze cursus gaan we in een ontspannen en creatieve sfeer aan de slag. U krijgt eigen materiaal zodat u thuis verder kunt experimenteren. Cursus 8 ‘Handletteren met de brushpen’ sluit aan op deze cursus, maar kan ook gevolgd worden zonder eerst deze cursus gevolgd te hebben.

Anneke van der Weg is vakleerkracht beeldend en kunstenaar. In haar eigen atelier en binnen het onderwijs inspireert zij menigeen tot het maken van mooie tekeningen of schilderijen. Nieuwe technieken en grondig vakmanschap leveren vaak verrassende combinaties op. Werken met de handen vanuit het hart creëert ruimte in het hoofd. Anneke gaf al eerder cursussen voor OKW.

Cursus 3: Sprengen, beken en een kanaal; De cursus vervalt wegens corona

Docent        Huub Ummels
Wanneer    Maandag 8, 15, 22 mrt 
                     Maandag 29 mrt, fietsexcursie
Locatie        De Groene Hoven – zaal 2
                     Koninginnelaan 280
                     7315 EE Apeldoorn
Tijdstip       13:30 – 15:30u

Apeldoorn en omgeving: een land van natuurlijke beken, gegraven sprengen en het Apeldoorns Kanaal. Een cursus over de talrijke toepassingen van het Veluwse water.

Het stelsel van de grotendeels door mensenhanden gegraven of vergraven beken en sprengen op de Veluwe is bewonderenswaardig. Veel van de Veluwse molenbouwers en papiermakers waren waterbouwkundigen in het klein. Met groot vernuft en kennis van zaken, gepaard met veel grondwerk werd het heldere en mineraalrijke water uit de heuvels benut voor het aandrijven van watermolens. Molens met vele toepassingen.
Apeldoorn en omgeving raakte bekend door de papiernijverheid, maar dat hier ook koper werd bereid om er Hollandse duiten van te maken of voor het vollen van stoffen is veel minder bekend. De molens hadden vele toepassingsmogelijkheden.

Hoe en wanneer zijn de eerste en oudste sprengen gegraven en waarvoor? De aanwezigheid van sprengenbeken op Het Loo maakte dat stadhouder en prins van Oranje Willem III hier het paleis bouwde. Maar ook werd het Veluwse water benut om het Apeldoorns Kanaal van water te voorzien. Een op last van koning Willem I gegraven waterweg om de economische ontwikkeling van de Oost-Veluwe te bevorderen in een tijd dat hier grote armoede heerste.

Cursus 4: Evolutie, van theorie naar levensverschijnsel; De cursus vervalt wegens corona

Docent      Atze Oskamp, excursie samen met
                   Cathrien Oskamp 

Wanneer  Donderdag 18 febr; 4, 18 mrt; 1 apr 
                   excursie in 2 groepen: 15 en 29 apr
Locatie      De Groene Hoven – zaal 1
                   Koninginnelaan 280
                   7315 EE Apeldoorn
Tijdstip     13:30-15:30 – 16:00u

Deze cursus gaat over de evolutie van het leven op aarde.

Grondlegger van de evolutietheorie is Charles Darwin. Met de uitgave van zijn boek over het ontstaan van de levende soorten (‘On the origin of species’ – 1859) is de wetenschap van leven en natuur fundamenteel veranderd.

Nog vele decennia is er gestreden over Darwin’s evolutietheorie. Dat heeft geleid tot aanpassing en aanvulling van zijn theorie. Daaraan hebben tal van wetenschappers hun steentje bijgedragen.

Newton heeft de zwaartekrachttheorie ontwikkeld die al lang geen theorie meer is, maar algemeen beschouwd wordt als een natuurverschijnsel. Op vergelijkbare wijze is voor de wetenschap evolutie geen theorie meer maar een natuurverschijnsel, zij het dan een beetje complexer dan Darwin dacht.

Cursus 5: Midden-Europa de lange geschiedenis richting EU; De cursus vervalt wegens corona

Docent        Frederik Erens
Wanneer    Dinsdag 16 februari;
                     2, 9, 16, 23 en 30 maart

Locatie       De Groene Hoven – zaal 1
                     Koninginnelaan 280
                     7315 EE Apeldoorn
Tijdstip       13:30-16:00u

In 2004 werden 10 Midden-Europese landen lid van de Europese Unie. Decennialang waren zij verdwenen achter het IJzeren Gordijn en moesten zij zich bevrijden van een communistisch systeem. Momenteel zien wij dat de Midden-Europese landen zich snel en dynamisch ontwikkelen, maar ook zien we problemen met de rechtsstaat opkomen.Wat weten wij eigenlijk van deze Midden-Europese landen en hun geschiedenis?
In deze cursus zal in vogelvlucht de politieke geschiedenis én de cultuurhistorie worden behandeld. Hierdoor wordt een poging gedaan de moeilijkheden maar ook de mogelijkheden van de nieuwe lidstaten van de Europese unie beter te begrijpen.
Het gaat om de landen die de erfgenamen zijn van het Habsburgse Rijk, Het Pools-Litouwse Gemenebest en het Koninkrijk Pruisen: Polen, Oost-Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië en Kroatië.