Contactpersoon: Anneke Lems
Telefoon: 06 – 43 00 47 79
e-mail

De tweede geschiedeniskring wordt in november 2019 opgestart. De kring zal vier à vijf keer per jaar bijeenkomen en behandelt aan de hand van recente historische werken vele aspecten van de geschiedenis. Bijvoorbeeld: de ontwikkelijkingen in de laatste decennia van China, Rusland, Nederland. De leden beslissen in onderling overleg welke werken er worden gelezen en besproken.