Auteur Archief

Cursus 3: Naoorlogse monumentale kunst

Docenten:     Yvonne de Vries en Bas Fontein   
Wanneer:      Vrijdag 16, 23, 30 sept en 7 okt.
                        Reservedata i.v.m.
                        weersomstandigheden: 14, 21 okt.

Locatie:         ACEC (startbijeenkomst gevolgd
                        door wandeling)

                        Roggestraat 44
                        7311CD Apeldoorn
Tijdstip:         14:30 – ca. 16:30u
Andere bijeenkomsten: fietsexcursies met wisselende startlocaties

Twee zeer deskundige gidsen laten u kennismaken met de verrassende wereld van de naoorlogse monumentale kunst in Apeldoorn. Pak de fiets en volg Yvonne en Bas!

Apeldoorn overleefde de Tweede Wereldoorlog redelijk ongeschonden. Toch is er in de naoorlogse jaren veel gebouwd, denk alleen al aan de wijk Kerschoten naar ontwerp van stedenbouwkundige David Zuiderhoek.
Nieuwe wijken werden voorzien van sociale, religieuze en andere voorzieningen. Bovendien probeerde men te zorgen voor een evenwichtige bewonerssamenstelling van de wijken.
Naast de functionele eisen die aan de stadsuitbreidingen en nieuwe gebouwen werden gesteld, vond de overheid het ook belangrijk dat de bewoners zich prettig voelden in hun omgeving. Belangrijke uitgangspunten in de architectuur en stedenbouw uit die periode waren licht, lucht en ruimte, zowel in de woning als in en om de wijk.

Cursus 4: De relatie tussen Duitsland en Rusland in het kader van de huidige geopolitieke spanningen

Docent:           Martien Hietbrink      
Wanneer:        Dinsdag 20, 27 sept; 4, 11 okt.
Locatie:           De Groene Hoven – zaal 2
                          Koninginnelaan 280
                          7315EE Apeldoorn
Tijdstip:           13:30 – 15:30u

Waar komt de ambivalente houding van de Duitse regering, inclusief het grote aantal ‘Putin Versteher’ daarbinnen en daarbuiten in Duitsland vandaan en waarom kost het Duitsland zoveel moeite duidelijk stelling te nemen?

Binnen de Europese Unie speelt Duitsland een sleutelrol. Het land heeft echter zichtbaar moeite die rol te nemen. Afgezien van de alom bekende schuldgevoelens die Duitsland heeft m.b.t. WO II, blijkt dat moeite met keuzes maken inzake de Duitse opstelling ten opzichte van  het Tsarenrijk, de Sovjet Unie en nu de Russische federatie op zijn minst teruggaat tot in de 18e eeuw. In een viertal bijeenkomsten wordt deze kwestie verder uitgediept.

Cursus 5: De wisselwerking tussen populaire en klassieke muziek na 1900

Docent:            Emanuel Overbeeke
Wanneer:        Dinsdag 20, 27 sept; 4, 11 okt.
Locatie:            Gigant – zaal 3.12
                          Nieuwstraat 377,
                          7311BR Apeldoorn
Tijdstip:           19:30-21:30u

Klassieke muziek en populaire muziek van na 1900 worden vaak beschreven als muzieksoorten uit twee verschillende werelden. Voor die voorstelling van zaken is veel te zeggen. Daarnaast zijn er ook raakvlakken en laten de twee zich door de ander inspireren. Deze cursus gaat over de raakvlakken en de manier waarop de twee werelden zich hebben laten inspireren door de ander. Muziekvoorbeelden uit de twee komen voorbij, maar het accent ligt op de ontmoeting in plaats van de confrontatie.

De opzet van de cursus zal chronologisch zijn. In de keuze van de voorbeelden springt Overbeeke voortdurend van de ene naar de andere wereld en terug.

Aan de orde komen onder meer de betekenis van jazz, elektronische muziek, vormen in de muziek, wijzen van zingen en de rol van teksten.

Cursus 6: Shakespeare

Docent:            Frans Versteeg 
Wanneer:         Donderdag 22 sept, 20 okt, 17 nov.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 4
                           Koninginnelaan 280
                           7315EE Apeldoorn
Tijdstip:            13:30-15:30u

Shakespeare – unieke beschrijving van de cultuur en de bewustzijnsontwikkeling van Europa

Over het leven van William Shakespeare is eigenlijk vrijwel niets bekend. Wat ons is nagelaten zijn 38 toneelstukken en een aantal lange gedichten en 154 sonnetten.

Vandaag de dag wordt nog altijd een groot aantal van de toneelstukken van Shakespeare met regelmaat opgevoerd. Niet voor niets: Shakespeare is ongetwijfeld een van de allergrootste toneelschrijvers binnen de Europese cultuur geweest. Het valt te betreuren, dat Shakespeare heden ten dage vrijwel altijd geheel psychologisch wordt geïnterpreteerd en dat de personages geheel als unieke personen worden beschouwd. In nagenoeg geen van de hedendaagse interpretaties is aandacht voor een “betekenis achter de betekenis”, voor een meer omvattende en symbolische duiding van de thematiek en de teksten.

Cursus 7: ‘Het mysterie tijd — Van Herakleitos tot Hawking’

Docent:            Dr. Henri Oosthout
Wanneer:        Donderdag 22, 29 sept; 6,13 okt.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 3
                          Koninginnelaan 280
                          7315EE Apeldoorn
Tijdstip:           19:30-21:30u

Augustinus zei over de tijd dat iedereen dit woord op de juiste manier kan gebruiken maar dat niemand precies weet wat tijd is. Het verstrijken van de tijd is een oer-intuïtie die wij onmogelijk kunnen ontkennen. Wij kunnen niet denken en ons niet van onszelf bewust zijn zonder tijd.

Toch hebben zowel filosofen als natuuronderzoekers met de tijd geworsteld. De filosofen verkozen eeuwigheid boven vergankelijkheid. De fysici ontwerpen een wiskundig wereldbeeld waarin het voorbijgaan van alle dingen moeilijk past.
In deze cursus belichten wij de rol van de tijd in filosofie, natuurwetenschap en menswetenschap, en stellen wij de vraag: is de tijd een fantastische illusie of is hij een fundamenteel aspect van de werkelijkheid?