Auteur Archief

Cursus 8: Zen met de brushpen

Docent:           Anneke van der Weg
Wanneer:       Maandag 3, 10, 17, 24 okt.
                          (gewijzigde data!)

Locatie:           AdLJ, Deventerstraat 447,
                          7323PS Apeldoorn
Tijdstip:           13:30-15:30u

Wanneer je rustig wilt genieten van kleurrijk materiaal en gezelschap is dit dé kans. Herhalen van lijnen en vormen kan ontspannend werken. Er zijn meerdere tekentechnieken die de laatste jaren volop in de aandacht staan waarbij ontspanning centraal staat.

De brushpen is een stift gevuld met ecoline en met een penseelpunt. De eigenschappen van ecoline gelden daarmee ook voor de brushpen: kleurrijk, transparant, wateroplosbaar met alle mogelijkheden van dien.

Deze cursus staat elke keer een ontspannings-tekentechniek centraal die met de brushpen wordt uitgewerkt. We gaan aan de slag met: Mandala, Triskele, Zentangel en Zendala. Je krijgt eigen materiaal mee zodat je thuis eindeloos rust kunt creëren.

Cursus 9: Hoe wetenschap de wereld veroverde

Docent:          Dr. Pier Slump
Wanneer:       Maandag 3, 10, 17 okt; 7, 14 nov.
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 3
                         Koninginnelaan 280
                         7315EE Apeldoorn
Tijdstip:          13:30 – 15:30u

Toen wij mensen alleen nog joegen en in kleine groepjes samenleefden was de wetenschap redelijk beperkt. Beperkt tot het ontwikkelen van goed jachtgereedschap (pijl en boog, speer, mes) en het ontwikkelen van adequate jachtmethoden.
Toen wij ons echter settelden kwam er echt schot in. De landbouwers hadden goed en gevarieerd gereedschap nodig, de groter geworden gemeenschap moest juist bestuurd worden. Alles werd complexer. Ontwikkeling was nodig en kwam er, steeds sneller, steeds veelzijdiger.

Pier Slump zal in twee cursussen van elk vijf lessen de ontwikkeling van wetenschap en van de wetenschappers in vogelvlucht bespreken. De cursussen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd. De eerste vijf lessen zijn op maandagmiddagen in oktober en november en zullen gaan over de groei van de wetenschappen, mede in relatie tot macht en religie (een, zeker in het verleden, een sterk samenhangend gebeuren).

Cursus 10: Het Loo

Docent:         Huub Ummels
Wanneer:      Woensdag 12, 19, 26 okt.
                        Datum excursie Het Loo in overleg 
Locatie:         De Groene Hoven – zaal 1
                        Koninginnelaan 280
                        7315EE Apeldoorn
Tijdstip:         13:30 – 15:30u

Van Jachthuis tot Nationaal Museum, Paleis Het Loo
Deze cursus is het logische vervolg op de in het voorjaar gehouden cursus over het jachtslot het Oude Loo. 
In 1684 liet stadhouder Willem III, prins van Oranje een nieuw jachthuis bouwen dat we nu kennen als paleis Het Loo. Hij was gehuwd met Mary II Stuart, dochter van de Engelse koning. Dit huwelijk maakte dat hij uiteindelijk als koning van Engeland zou uitgroeien tot een van de machtigste vorsten van Europa.
Maar daarvan was bij de eerste steenlegging van Het Loo door prinses Mary in 1685 nog geen sprake. Paleis Het Loo veranderde in feite pas van jachthuis tot koninklijk paleis onder koning Lodewijk Napoleon. Dat was in 1806. Vanaf 1813 werd het zomerverblijf van de koningen en koninginnen van Oranje-Nassau tot het overlijden op Het Loo in 1962 van prinses Wilhelmina.

Cursus 11: Baltische staten en Finland

Docent:          Frederik Erens 
Wanneer:       Dinsdag 18 okt;1, 8, 15, 22, 29 nov.
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 2
                         Koninginnelaan 280
                         7315EE Apeldoorn
Tijdstip:          13:30-15:30u

Sinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie en de NAVO. Deze Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt vaak aan voorbijgegaan dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur en historie. De Baltische landen en Finland hebben door de eeuwen heen als speelbal van de grote mogendheden een zeer ingewikkelde en vaak ook tragische geschiedenis gekend. Met name de geschiedenis van de 20e eeuw speelt nog steeds een grote rol om het heden te begrijpen.
Het doel van deze cursus is een helder inzicht te geven in de zeer gecompliceerde geschiedenis van de Baltische landen en de verschillen en overeenkomsten met Finland. Er worden verbanden gelegd met de actuele ontwikkelingen zoals de Finse toetreding tot de NAVO, de politieke cultuur, de positie van de Russischtalige minderheden, economie, muziek, kunst en architectuur.

Cursus 12: Verovering van de Ruimte

Docent:         Alex Scholten
Wanneer:      Donderdag 3, 10, 17, 24 nov, 1 dec.
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 1
                        Koninginnelaan 280
                        7315  EE Apeldoorn
Tijdstip:         19:30-21:30u

Actuele ontwikkelingen in de ruimtevaart
Hoewel ruimtevaart misschien niet meer altijd voorpaginanieuws is, is zij niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. In vijf lessen worden aan de hand van fraaie beelden een aantal actuele ontwikkelingen in de ruimtevaart besproken.

3/11 Mens in de ruimte
Hoe is het om te leven en werken aan boord van het International Space Station (ISS)? Wat is de toekomst van het ISS? Wat doen de Chinezen en lopen er binnenkort weer mensen op de Maan? Daarnaast aandacht voor een nieuwe ruimtevaartontwikkeling: ruimtetoerisme!

10/11 De verkenning van Mars
Anno 2022 rijden drie robotwagens over het oppervlak van Mars en maken een half dozijn satellieten continu opnamen van de planeet. Wat hopen ze te ontdekken? En lopen er binnenkort ook mensen op Mars?

17/11 De Geschiedenis van ons Zonnestelsel
Reizen van de mens naar planeten en sterren is nog science-fiction, maar onbemande satellieten hebben inmiddels ons hele zonnestelsel doorkruist.  Mede dankzij dit onderzoek aan planeten, manen, planetoïden en kometen weten we ook veel meer over het verleden en toekomst van onze aarde.