Auteur Archief

Cursus 7: ‘Muziek en beeldende kunst’ (volgeboekt!)

Docent           Emanuel Overbeeke
Wanneer       Maandag 4, 11, 18 en 25 nov.
Locatie          Gigant, Apeldoorn (ruimte 3.12)
Tijdstip          19:30 – 21:30u

De relatie tussen de kunsten is een geliefd discussiepunt. Vanuit het idee dat een periode beheerst wordt door een tijdgeest die alle kunsten meer of minder stuurt, heeft men altijd veel oog gehad voor de overeenkomsten tussen de kunsten.
Ook het gegeven dat veel muziek beeldend heet te zijn, plus het feit dat beeldende kunstenaars vaak inspiratie zochten bij muziek, maakt het verleidelijk de twee met elkaar te verbinden. Elke tijd gaat anders met deze kwesties om en de kwesties zijn van alle tijden.

In de cursus voor OKW gaat musicoloog Emanuel Overbeeke in op enkele facetten van de relatie muziek-beeldende kunst. Verspreid over vier avonden zullen onder meer aan de orde komen:
1. Fundamentele vragen: hoe beeldend is muziek, hoe muzikaal is beeldende kunst?
2. Zijn de technieken van de kunsten vergelijkbaar?
3. Wat kunnen we leren van ‘dubbeltalenten’?
4. De relatie tussen de kunsten door de eeuwen heen.
Het betoog zal worden verluchtigd met vele voorbeelden uit muziek en beeldende kunst.

Cursus 8: Creatief Schrijven

Docent        Nico Keuning
Wanneer    Donderdag 7, 14, 21 en 28 nov.
Locatie       Gigant, Apeldoorn
Tijdstip       13:30 – 15:30u

Afgelopen najaar werd voor het eerst een cursus ‘creatief schrijven’ georganiseerd. De belangstelling was zó groot, dat een aantal belangstellenden teleurgesteld moest worden. Dat, en de grote waardering van de deelnemers, was reden om opnieuw een cursus creatief schrijven aan te bieden. De inhoud van de cursus is anders dan vorig jaar, zodat deelnemers die vorig jaar deelnamen, zich met een gerust hart opnieuw kunnen aanmelden!

Wel eens geworsteld met de vraag hoe je helder, prettig leesbaar en liefst met een beetje humor een tekst kunt schrijven? Zou u wel eens willen weten (en ervaren!) hoe je dat voor elkaar krijgt? Dan is de cursus ‘Creatief Schrijven’ iets voor u!

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee uur. Inhoudelijk bestaat de cursus uit literair schrijven en journalistiek schrijven (fictie en non-fictie). De werkcolleges zijn interactieve bijeenkomsten. De deelnemers schrijven (korte) teksten en lezen deze tijdens het werkcollege voor, waarna de medecursisten op de tekst reageren. Ook de docent geeft zijn mening. Hij put daarbij uit eigen ervaring en geeft voorbeelden van uiteenlopende teksten en stijlen. Zo wordt de taalgevoeligheid geprikkeld, de geest gescherpt en de stijl verbeterd.

Lezing: ‘De energietransitie wordt, linksom of rechtsom, een feit’

Lezing door       Wim Schurink
Datum                Woensdag, 18 september 2019
Locatie               Gigant, Apeldoorn (Popzaal)
Aanvang            20:00 uur

Klimaatsceptici vinden alles snel ‘een mening’, maar broeikasgassen – waarvan CO2 de belangrijkste is – hebben een onmiskenbare invloed op het klimaat en daarmee op duurzaamheid. De klimaatverandering – met name de temperatuurverhoging – heeft niet alleen directe gevolgen voor voedselproductie en leefbaarheid, maar ook indirecte: de temperatuurverhoging leidt tot zeespiegelstijging die op termijn weer tot meer gevolgen voor voedselproductie en leefbaarheid leidt.

Door vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen kunnen we een belangrijke invloed uitoefenen op de hoeveelheid broeikasgassen. De bijdrage van bijvoorbeeld vliegreizen aan het CO2 gehalte is aanzienlijk. Omdat de hoeveelheid fossiele brandstoffen eindig is, is het huidige niveau van verbruik sowieso niet duurzaam.

Dus zowel vanwege het klimaat als vanwege duurzaamheid, zullen we een energietransitie moeten doormaken. Gezien de aard van de diverse energievormen, kunnen we echter niet zomaar helemaal van het gas af, zoals nu wel gesteld wordt in regeringsplannen.

Lezing: ‘Ongeneeslijk religieus’

Lezing door        Gerko Tempelman
Datum                 Woensdag, 9 oktober 2019
Locatie                Gigant, Apeldoorn (Popzaal)
Aanvang             20:00 uur

Er is geen ontkomen meer aan: religie is terug in het publieke domein. Islamieten, hipsterchristenen en een wildgroei aan oosterse en Germaanse spiritualiteit – de Groene Amsterdammer noemt het ‘de verrassende comeback van religie’ en in de Balie wordt er druk over gediscussieerd. Hoe is dat gebeurd? Het is tijd voor een frisse, filosofische blik op deze materie. Filosoof en theoloog Gerko Tempelman kent beide werelden en schreef er het boek ’Ongeneeslijk Religieus’ over.
In deze lezing praat hij je bij. Hij geeft een filosofische kijk op wat geloven is en hoe God verdween uit het westerse denken. Vervolgens staat hij stil bij de hedendaagse atheïstische filosofen die het christelijke verhaal herontdekt hebben, in een zoektocht naar een verklaring voor de verwarrende ‘ongeneeslijke religiositeit’ van onze wereld. Deze lezing geeft je een verscherpte blik op onze verwarrende realiteit maar laat niet na je ook zelf aan het denken te zetten.

Lezing: ‘Digitalisering, zegen of ramp?’

Lezing door           Hans Dinklo
Datum                    Woensdag, 20 november 2019
Locatie                   Gigant, Apeldoorn (Popzaal)
Aanvang                20:00 uur

Digitaal is afgeleid van digitus, vinger, en refereert aan tellen met de vingers. Data wordt digitaal genoemd als het slechts een aantal discrete waarden kan aannemen. Dat kunnen bijvoorbeeld decimale cijfers (digits) zijn. De binaire digit wordt bit genoemd. Digitalisering is dan het omzetten van analoge data in bits! Het begrip digitalisering is in de loop van decennia uitgegroeid tot een breder begrip. Thans wordt onder digitalisering verstaan: de grote veranderingen die zich in de maatschappij voltrekken door exponentiële groei van de informatietechnologie.

De helft van de wereld is nu online en de rest zal wel volgen. Door surfen, klikken en appen ontstaan er grote hoeveelheden ongestructureerde data die voor een belangrijk deel in handen van d

Door slimme algoritmen en intelligente software ontstaan er veel nieuwe toepassingen. De kans dat ‘denken’, het menselijk brein, wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie en ‘doen’ door robots kan een angstig toekomstscenario zijn. Wordt dit dan een zegen of een ramp voor de mensheid?