Auteur Archief

OKW Lezing 3: ‘Die rare Engelsen en de Brexit’

Door              Peter Brusse
Datum           Woensdag, 15 april 2020
Locatie          Gigant, Apeldoorn (Popzaal)
Aanvang       20.00u

De zee die ons scheidt is niet eens zo breed, maar tussen de zandstranden hier en de krijtrotsen aan de overkant bestaat een wereld van verschil. Hoewel? Nederland en Groot-Brittannië zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden, dan weer als vrienden, dan weer als vijanden.

In de periode rond de Brexit maakt de legendarische oud-correspondent Peter Brusse de balans op. Want de Britten nemen dan wel afscheid van Europa, maar in het geval van Nederland is dat eigenlijk onmogelijk. Beide zeevarende naties delen een lange geschiedenis. Ze voerden oorlog met elkaar, probeerden elkaar te bekeren, leenden elkaars taal en imiteren elkaar nog altijd.

Peter Brusse (1936) is schrijver, journalist en voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal. Hij studeerde Rechten in Amsterdam en raakte bij het grote publiek bekend als correspondent in Londen voor de Volkskrant en het NOS Journaal. Hij bestudeert de Britten al ruim een halve eeuw en weet dat je ze nooit echt zult begrijpen. Hij schreef onder andere de bestsellers ‘Neem nou Londen’, ‘Engeland bestaat niet’ en ‘Ach Engeland’

Toegangsprijs: leden OKW € 7,- /niet-leden € 9,-

Cursus 5: Levenswijsheid uit hindoeïsme en boeddhisme

Docent          Dirk van de Glind
Wanneer      Woensdag 4, 11, 18 en 25 mrt
Locatie         De Stolp, Violierenplein 101,
                       7329 DR Apeldoorn
Tijdstip        10:00-12:00u

Deze cursus is een ontdekkingstocht door de boeiende wereld van het verre Oosten. Deelnemers worden niet overstelpt met begrippen, cijfers en feiten over ontwikkeling en richtingen, maar uitgedaagd deze rijke bronnen van
levenswijsheid met een open blik te verkennen.
Hindoeïsme en boeddhisme worden respectvol benaderd als menselijke pogingen om te gaan met de grote vragen van het leven: vragen waar ieder mens vroeg of laat mee te maken krijgt. In deze cursus is dan ook ruimte voor het uitwisselen van vragen, ideeën en gezichtspunten.
Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal en geluidsfragmenten die verhelderend werken en bovendien
zorgen voor variatie.

Dirk van de Glind (1959) heeft als docent Levensbeschouwelijke Vorming jarenlang de gelegenheid gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest en leerde daarbij over zijn eigen grenzen heen te kijken.
Sinds kort is hij met vervroegd pensioen om zich met meer rust bezig te kunnen houden met zingevingsvragen. Hij geeft lezingen en workshops en van zijn hand verscheen een aantal boeken die zich mogen verheugen in een
groeiend publiek. Zijn gesprek met Annemiek Schrijver in De Verwondering (september 2019, NPO2) oogstte veel waardering. www.dirkvandeglind.nl

Cursus 6: Voorjaar in de natuur

Docent            Atze Oskamp (De excursies samen met
                         Cathrien Oskamp)

Wanneer        Donderdag, 19 mrt (cursus);
                         2, 16 apr en 14 mei (excursies)

Locatie           Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460,
                         7333 GZ Apeldoorn (zaal 001)

Tijdstip           14:00 – 16:00u

‘En zo ziet u maar weer, luisteraars, dat alles wat leeft en groeit, ons steeds weer boeit.’ Deze zin sprak Dr.Fop I.Brouwer in de jaren ’50-’70 van de vorige eeuw uit na zijn wekelijkse radiopraatje voor de VARA. In het cursusprogramma van OKW is bioloog Atze Oskamp vaste gast. Hij laat de cursisten op zijn geheel eigen manier van de natuur genieten.

In deze cursus volgen we de ontwikkelingen in de natuur in het voorjaar.
De cursus bestaat uit één cursusmiddag in maart over voorjaarsverschijnselen en drie excursies in verschillende natuurgebieden, verdeeld over april en mei. Daar hopen we de ontwikkelingen met eigen ogen te zien. De data voor de excursie zijn zo gekozen dat de ontwikkeling zo goed mogelijk te zien is.

De cursusmiddag is op 19 maart 2020 in dok Zuid van 14.00 – 16.00u.
Alle excursies zijn op donderdagmiddagen van 14.00 – 16.00u.
Op 2 april gaan we voor het vroege voorjaar naar het Voorster kerkepad.
Op 16 april staan de vogels centraal, ergens langs de IJssel.
Op 14 mei gaan we voor het latere voorjaar naar Kortenbroek, bij Vaassen.

Cursus 7: ‘Beken, sprengen en een kanaal….’

Docent         Huub Ummels
Wanneer     Dinsdag 17, 24, 31 mrt (bijeenkomsten);
                      7 apr (excursie)

Locatie         Wijkcentrum De Groene Hoven (Zaal 1)
                      Koninginnelaan 280, 7315 EE  Apeldoorn
Tijdstip        13:30 – 15:30u

Apeldoorn en omgeving: een land van natuurlijke beken, gegraven sprengen en het Apeldoorns Kanaal. Een cursus over de talrijke toepassingen van het Veluwse water.

Het stelsel van de grotendeels door mensenhanden gegraven of vergraven beken en sprengen op de Veluwe is bewonderenswaardig. Veel van de Veluwse molenbouwers en papiermakers waren waterbouwkundigen in het klein. Met groot vernuft en kennis van zaken, gepaard met veel grondwerk werd het heldere en mineraalrijke water uit de heuvels benut voor het aandrijven van watermolens. Molens met vele toepassingen. Apeldoorn en omgeving raakte bekend door de papiernijverheid, maar dat hier ook koper werd bereid om er Hollandse duiten van te maken of voor het vollen van stoffen is veel minder bekend. De molens hadden vele toepassingsmogelijkheden.

Hoe en wanneer zijn de eerste en oudste sprengen gegraven en waarvoor? De aanwezigheid van sprengenbeken op Het Loo maakte dat stadhouder en prins van Oranje Willem III hier het paleis bouwde. Maar ook werd het Veluwse water benut om het Apeldoorns Kanaal van water te voorzien. Een op last van koning Willem I gegraven waterweg om de economische ontwikkeling van de Oost-Veluwe te bevorderen in een tijd dat hier grote armoede heerste. De cursus geeft tevens inzicht in de vele moeilijkheden die bij de aanleg overwonnen moesten worden.

Tevens wil de cursus de (toeristische)mogelijkheden uitdiepen die het Apeldoorns Kanaal biedt.
De excursie bestaat uit een fietsexcursie langs molenplaatsen, sprengen, sprengenkoppen en het kanaal.

OKW Excursie: ‘Ruimte voor de rivier’ (Loevestein en Biesbosch), volgeboekt!

Datum: vrijdag 11 oktober 2019

Toelichting op het thema:
In 1993 en 1995 bereikten de Nederlandse rivieren extreem hoge waterstanden In 1995 moesten 250.000 mensen en 1 miljoen dieren worden geëvacueerd. De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hadden.
Om in de toekomst zo goed mogelijk soortgelijke situaties te voorkomen, werden in de Planologische Kernbeslissing ‘Ruimte voor de Rivier’ alle te nemen maatregelen vastgelegd. De traditie van het water in bedwang houden werd verlaten en er werd gezocht naar manieren om het water juist meer ruimte te geven. Samen met waterschappen, gemeenten en provincies werkte Rijkswaterstaat aan het project. ‘Ruimte voor de Rivier’ begon in 2007 en was eind 2108 voltooid. Op meer dan 30 plaatsen is ingegrepen in het rivierlandschap. Dijken werden verstevigd, dijken werden verlegd, uiterwaarden werden afgegraven en er werden geulen gegraven. Polders werden ‘ontpolderd’ en teruggegeven aan het water.

Uitnodiging en aanmelding:
De vereniging OKW Apeldoorn organiseert voor leden en andere belangstellenden op vrijdag 11 oktober in het kader van het thema ‘Ruimte voor rivier’ een excursie naar Slot Loevestein en de Biesbosch
 
Dagprogramma in het kort:
07.45 uur: Verzamelen bij Omnisport, De Voorwaarts 55. (Op verzoek van de winkeliers s.v.p. op afstand van de winkels parkeren)
08.00 uur exact: Vertrek naar Slot Loevestein met een bus van Connexxion Tours. Tijdens de heenreis in de bus wordt u koffie/thee met ‘iets erbij’ aangeboden.
09.30 uur ongeveer: Aankomst Loevestein.
10.00–11.00 uur: Rondleiding in Slot Loevestein (verdeeld in twee groepen onder leiding van een gids). De toegang is gratis met een Museumkaart. NB: In het Slot zijn geen liften; traplopen is onvermijdelijk. Delen van de route zijn slecht verlicht. Tip: neem zelf een zaklantaarn mee!
11.30 – 12.15 uur: Loevestein – Biesbosch MuseumEiland 
12.30-13.30 uur: Lunch  
13.30-15:15 uur: U kunt op eigen gelegenheid het Biesboschmuseum bezoeken en de omgeving verkennen. De toegang tot het museum is gratis met een Museumkaart.
15:30 – 17.00 uur: Rondvaart met fluisterboten door de Biesbosch. De kapitein is tevens gids. De boten beschikken over een toilet.
17.00-17.15 uur: Ontschepen, gelegenheid tot gebruik sanitaire voorzieningen, laatste kans bezoek museumwinkel.
17.15 uur: Vertrek Biesbosch Museumeiland. Onderweg de traditionele catering (drankjes en hapjes) 
Ca 18:45-19.00 uur: Aankomst Apeldoorn